Bibliografie van Christophe Simon
• Alex
• Alex (deel 25, 26, 27)
• Corentin
• De Dooltocht van Alex
• Ella Mahé
• Orion
Bibliografie van Patrick Weber
• 1066 - Willem de Veroveraar
• Alex
• Alex (vanaf deel 26)
• De Laatste Koningin
• De Zonen van de Wolvin
• Glimlach 58
• Lefranc (deel 18)
• Lois
• Lois (vanaf deel 3)
• Trust
SPARTA 1-2
1: Smeek Nooit om Genade - 2: Negeer Pijn


Christophe Simon + Patrick Weber • Dark Dragon Books
48 p. (SC)
Hattrick

Toen we enkele jaren geleden de nieuwe reeks Sparta aankondigden in de nieuwsrubriek gebeurde dat in de vaste overtuiging dat Le Lombard die ook zou vertalen. 2011 werd 2012, daarna 2013 waarin deel 2 verscheen, vervolgens 2014 en intussen zijn we 2015. Het laatste deel van de trilogie verschijnt binnenkort in het Frans en de vertaling is er alsnog gekomen... bij Dark Dragon Books. Waarom Le Lombard het niet zelf deed, is nu vooral hun verlies want er staat Sparta niets in de weg om te scoren bij het juiste publiek. Het publiek dat reeksen van Jacques Martin nog altijd weet te waarderen. Hetzelfde publiek dat gretig zoekt naar reeksen die gelijke klassieke fundamenten uit de betere periode van het roemruchte weekblad Kuifje kunnen voorleggen. Sparta is zo'n reeks.

Christophe Simon was al een van de betere opvolgers van Jacques Martin als tekenaar van de reeks Alex. Uit die erfenis zal hij wel altijd geposeerde, stijve houdingen blijven tekenen, maar daartegenover staat een onberispelijke kennis van de anatomie. De decors en personages zijn even gedetailleerd en historisch correct aangekleed als bij zijn oude leermeester. Een verschil is de vrijere bladschikking die een strak stramien van drie of vier gelijke stroken per pagina aan de kant zet. Er is meer variatie, meer close-ups ook. Net die close-ups leveren vaak heel mooie portretten op van de personages. Je voelt meteen aan dat Christophe Simon een beetje verliefd is op de jonge mannen die hij tekent.

Ook van Patrck Weber kunnen we weer zeggen dat hij goed werk levert. In de tweede eeuw voor Christus voert hij de Heloot (een door de Spartanen onderworpen en tot slaven gemaakt volk) Diodoros ten tonele. Hij is een geducht premiejager. Koning Nabis kan zijn diensten gebruiken om een steeds gevaarlijker wordende tegenstander uit te schakelen: Agesilaüs, de aanvoerder van een legertje rebellen die koning Nabis van de troon willen stoten en Sparta in haar oude glorie willen herstellen. Diodoros stemt toe. Hij kan niet anders. Hij beseft nog niet half in welk wespennest hij verzeild zal raken en welk verschrikkelijk dilemma hem zal verscheuren. De politieke belangen zijn immens, maar de grootste verrassing komt van Agesilaüs zelf. Bovendien onfermt hij zich over een jongetje wiens werkelijke familie... ja, we zullen nu ook niet alles inleiden, hoor. Houd het er maar op dat Weber zijn weg weet in een heerlijk kluwen intriges dat hij professioneel ontrafelt.

Overtuigend begin en vervolg. Nu nog dat slotalbum en we kunnen besluiten met een hattrick.

> DAVID STEENHUYSE — februari 2015