Bibliografie van Scott Snyder
• Batman
• Batman Herboren
• Batman: De Zwarte Spiegel
• Batman: De Zwarte Spiegel
THE WAKE 2


Sean Murphy + Scott Snyder • RW Uitgeverij
132 p. (SC)
OUT: Dr. Lee Archer, heldin van het eerste deel, IN: Miss Leeward

Waar het eerste deel heel wat vragen openliet, start deel 2 onmiddellijk tweehonderd jaar later en komen we terecht in de nieuwe wereldorde, een wereld die grotendeels overstroomd is door het smelten van de ijskap (waar hebben we dat nog gehoord?). De mensheid is gedecimeerd en de overlevenden voeren een wanhopig overlevingsgevecht met de waterwezens en zichzelf.

Een korte inhoud weergeven is gewoon onmogelijk. Er gebeurt zoveel dat we ons beperken tot de absolute kern. Leeward is ervan overtuigd dat er op de bodem van de zee een oplossing te vinden is, gouverneur Viv (en generaal Marlow) regeert met ijzeren hand over de droog gebleven gebieden en wil Leeward mond(dood) maken. Kapitein Mary van de Argo 3 en zijn piraten steunen Leeward in haar zoektocht. O ja, Dr. Lee Archer heeft een prominente rol.

Ook nu weer is het een tekstueel en visueel bombardement. En wat een rijke fantasie: het cruiseschip met roeiriemen (en haar ondergang), de Alamo van Viv, de Argo 3,... en leuke details zoals de Fokker dr-1 van Baron Manfred von Richthofen, de koekjessnijders, enzovoort. Ondertussen de weg een beetje kwijt? Lezen en herlezen (ook deel 1) is de opdracht. Uiteindelijk krijgen we de antwoorden en kunnen we het tweeluik met een tevreden zucht in de boekenkast plaatsen.

The Wake 1 en 2 vergden een inspanning, maar de beloning is er: een indringende, originele kijk op een mogelijke toekomst.

> JOHAN DECLOEDT — december 2014