Bibliografie van Niko Henrichon
• Hostile
• Meta-Baron
NOACH 3-4
3: En het Water Overspoelde de Wereld - 4. Hij die Bloed doet Vloeien


Niko Henrichon + Darren Aronofsky/Ari Handel • Le Lombard
64 p. (HC & SC)
Dubbele prestatie

Het heeft een tijd geduurd voordat regisseur Darren Aronofsky zijn filmproject Noah gefinancierd kreeg en kon draaien. En nu het bijbelepos een feit is, zat het spel al meteen op de wagen. Het ene na het andere islamitische land weerde de film uit de bioscoop omdat het in strijd zou zijn met de Islam. Noach wordt er beschouwd als een profeet en profeten mogen niet afgebeeld worden. We durven wedden dat het rumoer nog groter zou zijn, mochten de filmkeuringsdiensten effectief de film gezien hebben! Noach laat zich in Aronofsky's namelijk niet van zijn fraaiste kant zien. Hij stuurt aan op kindermoord, is wraakzuchtig, weinig menslievend, egocentrisch, dominant, zelfs dictactoriaal, en nepotisme is hem niet vreemd.

In deel 3 breekt de langverwachte zondvloed los. De zesarmige schepsels gaan mee tenonder, maar dat is voor hen eigenlijk een bevrijding. Op de ark mag de geliefde van Noachs zoon Cham niet mee. Andere mensen die strijden om zelfbehoud moeten maar mee verzuipen. Alleen Noachs grootste vijand glipt mee aan boord. Hij sluit vriendschap met Cham die hij overhaalt vlees te eten. De zondvloed mogen de laatsten der mensen dan wel overleefd hebben, nieuwe uitdagingen wachten hen in overvloed.

Ondertussen heeft de film al ettelijke miljoenen opgebracht. In hetzelfde zog van epische bijbelfilms volgt later dit jaar Ridley Scotts Exodus over Mozes, volgend jaar komt er een film over Jezus Christus' moeder Maria en er lopen projecten over onder meer Kaïn en Abel (van Will Smith, met Brad Pitt die genoemd wordt als Pontius Pilatus). Over één ding mogen we het eens zijn, of je er nu geloof aan hecht of niet, de bijbel staat barstensvol fantastische verhalen. Het vergt alleen talent en lef om er als film- of stripmaker een voor het medium aantrekkelijk geheel van te maken. Darren Aronofsky presteerde het allebei.

> DAVID STEENHUYSE — april 2014