Bibliografie van Philippe Geluck
• De Avonturen van Scott Leblanc
• De Bijbel volgens De Kat
DE KAT 8
De Zaak De Kat


Philippe Geluck • Casterman
48 p. (SC)
Mooie beloning
Wie de humor van Philippe Geluck kent, weet wat hij van een album van De Kat kan verwachten. Een stortvloed aan slimme woordspelingen, opzettelijk domme humor en historische prenten die een eigen leven gaan leiden. Het achtste album van de ronde kater-in-pak-met-das vormt daarop geen uitzondering.

Geluck wisselt cartoons af met strookgags en paginalange moppen. Het gemiddelde niveau ligt daarbij bewonderenswaardig hoog. Op elke pagina valt er wel ettelijke malen te gniffelen met de filosofische hersenkronkels van de Kat, te grinniken met de woordloze cartoons of onbeschaamd luid te schateren met de oude tekeningen die Geluck door toevoeging van absurde dialogen plots een heel andere intensiteit meegeeft. Zo is de rode draad met de pruiken geweldig. Maar wie zich de moeite getroost om de grap te ontcijferen van de dokter die met zijn hand in de mond van de patiënt steekt, krijgt nog de mooiste beloning: een bulderlach.
> HANS OTTEN — juni 2006