Bibliografie van Fabio Bono
• De Rode Ridder
• De Tempelier
Bibliografie van Bruno Falba
• Antichrist
• De Tempelier
• De Zang der Elfen
• Operatie Overlord
• Wet van de Chaos
KATHAREN 1
Martelarenbloed


Fabio Bono + Bruno Falba • Daedalus
48 p. (HC)
Deelgenoten

Over het onfortuinlijke lot van de Katharen konden we al met veel genoegen (en dan hebben we het over het aan ons verstrekte leesplezier) lezen in De As van de Katharen. Daar waar Philippe Jarbinets grootse middeleeuwse reeks ophield na de bestorming van Montségur, zowat het zenuwcentrum en laatste bolwerk van de religieuze groepering, en de gevolgen daarvan begint zo ongeveer deze trilogie Katharen.

De Katharen waren geen beste kameraadjes met de katholieken, die de Katharen als ketters beschouwden. Na de belegering kregen de in de burcht teruggetrokken Katharen de keuze tussen bekering tot het christelijke geloof of de brandstapel. Branden deden ze. Aan de vooravond van die verschrikking portretteren Fabio Bono en Bruno Falba enkele hoofdrolspelers en nevenfiguren in beide kampen die elk op hun manier deelgenoten zijn van de geschiedenis. Het is slechts de proloog van een spannend opgezette thriller waarin een katholieke infiltrant op zal trekken met drie ontsnapte Katharen die de weg weten naar de schat van hun uitgeroeide geloofsgenoten.

> DAVID STEENHUYSE — november 2012