RED SONJA 5
De Wraak van Karena


Mel Rubi + Michael Avon Oeming • Dark Dragon Books (Heroic Fantasy Collection)
56 p. (HC)
Etaleren van troeven

Onze overbuurvrouw heet Sonja en ze heeft wel rondingen, maar niet van het wellustige soort dat Red Sonja etaleert. Gekleed in amper een metalen glittergevalletje voor de borsten en als schaamlapje is het te begrijpen waarom ze een geliefde stripheldin is. Maar een beetje halfnaakt en mooi rondparaderen volstaat niet om een stripcarrière van ettelijke jaren te omspannen. De schurken met wie ze al in haar jeugd te maken heeft, de situaties waarin ze verzeilt en de manier waarop ze met inzicht en verstand reageert, maken van haar een schoolvoorbeeld voor de ideale avonturenheldin. Wraak is meestal een drijfveer. Gelukkig voor de rosse krijgster kan ze haar negatieve gevoelens voldoende de baas om zich niet blindelings in het gevaar te storten. In De Wraak van Karena neemt ze bovendien een meisje onder haar hoede. Herkent ze in haar een lotgenote?

Voor het extra artwork zorgen Mel Rubi, covertekenaar Paul Renaud en Nederlander Ralf van der Hoeven die zijn kans krijgt om te imponeren. Dark Dragon Books neemt dus waar het kan talentvolle tekenaars onder de hoede. Een ingave dankzij Red Sonja?

Sinds het vorige album zijn we een grote fan van Paul Renaud. In september komt van hem een artbook uit waar we ferm naar uitkijken. Hij tekende exclusief voor dit vijfde album het schutblad. Mocht Dark Dragon Books erin slagen hem zo ver te krijgen een volledig album te tekenen, dan is onze dankbaarheid eeuwig.

> DAVID STEENHUYSE — juni 2011