Bibliografie van Pieter De Poortere
• Boerke Bijbel
• De Zichtbare Man
• De Zoon van
• Guust: Gefeliciflaterd!
• Joe de Eskimo
• Kak
• Thuis in Theater
BOERKE 
in Hollywood


Pieter De Poortere • Oog & Blik | De Bezige Bij
56 p. (HC)
Jolly good

Boerke in Hollywood bestaat integraal uit gags met een bekende film als vertrekpunt. Het begint al op de cover met een in het kruis van Sharon Stone geïnteresseerde Boerke. De befaamde scène uit Basic Instinct kennen we allemaal. Een opsomming van het filmlijstje is niet nodig. Maak voor jezelf uit wat de beste of populairste films aller tijden zijn en er bestaat een grote kans dat Pieter De Poortere ermee aan de slag ging.

In geen enkel geval verdringt de film in kwestie het doel van elke gag: het brengen van een goede grap. Je hoeft de film dus niet per se gezien te hebben, maar het helpt wel om de grap tenvolle te appreciëren. Subtiele filmverwijzingen zitten op elke pagina zelfs al vervat in het titelprentje waarin het lettertype van de oorspronkelijke film is nagebootst.

Thematisch gebundeld komen de gags met Boerke of Hoerke minder geïsoleerd over. Die aanpak werkt al een paar albums waardoor we kunnen besluiten dat Boerke met elk nieuw album beter wordt. Dat was blijkbaar nog mogelijk.

> DAVID STEENHUYSE — juni 2011