IKIGAMI 1
Het Einde van de Wraak


Motoro Mase • Kana (Big Kana)
224 p. (SC)
Doodsbericht

Stel je eens voor: je bent een jaar of 22 en je krijgt een bericht dat je binnen 24 uur zult overlijden. Nee, niet als dreigement of een onheilstijding van een arts, maar als een kille mededeling van de overheid. Zo'n doodsbericht heet een Ikigami en is onderdeel van een vooropgezet plan. Plaats van handeling is natuurlijk Japan en het maakt allemaal onderdeel uit van de Welvaartsvrijwaringswet. Volgens deze wet krijgen alle kinderen op hun eerste schooldag een vaccinatie. In één op de duizend injecties zit een nanocapsule die op een vooraf bepaald tijdstip tussen het achttiende en vierentwintigste levensjaar explodeert. Hoger doel van de wet is dat burgers opgroeien met de vrees voor de dood en daardoor het leven meer waarderen en productiever zullen zijn. Het werkt nog ook, maar alles heeft zijn keerzijde.

Deze nieuwe reeks ontleent zijn titel aan het lugubere doodsbericht maar het draait in deze psychologische thrillermanga toch vooral om wat je zou doen in die laatste 24 uur vóór je aangekondigde dood. Het verhaal is opgehangen aan de jonge Fujimoto. Hij is opgeleid om de Ikigami's uit te reiken aan de 'uitverkorenen'. In dit eerste deel krijgen we de achtergronden van het systeem te zien en worden twee Ikigami's overhandigd. De eerste aan Yousuko, een jongen met een jeugdtrauma. In zijn laatste uren zoekt hij zijn kwelgeesten van vroeger op en zet een lotgenoot op het goede spoor. De tweede Ikigami is voor Torio Tanabe, een muzikant die niet echt succesvol is en in zijn laatste uren spijt krijgt van gemaakte keuzes. Beide afgeronde verhalen kennen een stevig opgebouwde spanning en eindigen verassend. Ze zijn wel wat moralistisch van aard, maar het eindresultaat valt bij ons in goede aarde.

De tekenstijl van Motore Mase is realistisch en enigszins vergelijkbaar met die van Naoki Urasawa van het succesvolle Monster, de eerste serie in het Big Kana-fonds van uitgeverij Kana. Motoro Mase gebruikt wel meer typische mangastijlkenmerken. Zo worden emoties regelmatig letterlijk (paginagroot) uitvergroot.

Manga vindt zijn oorsprong in Japan en daarmee geven, zeker de realistische getekende mangaverhalen, ons een goed beeld van de Japanse samenleving. Dat is leerzaam en interessant. Zo is er in dit verhaal tijdens een schijnbaar achteloos radiobericht sprake van een aardbeving. Met de grote aardbeving in Japan, die net vóór het verschijnen van deze manga plaatsvond, nog op ons netvlies komt zo'n passage wel in een bijzonder daglicht te staan.

Ikigami werd al verfilmd in Japan, daar is het succes van de serie dus al bewezen. De film is ook ondertiteld beschikbaar. Wij stellen ons voorlopig tevreden met de papieren uitgave en prijzen Kana voor deze uitstekende aanvulling in hun mangafonds.

> JEROEN VERMEIJ — maart 2011