Bibliografie van Jean-Yves Mitton
• Atilla... Mijn Geliefde
• Bloed & Stilte (deel 4 t/m 10)
• De Barbaren
• Gilgamesh
• Kroniek der Barbaren
• Ontmoetingen
• Quetzalcoatl
• Schipbreukelingen
• The Phantom
• Vae Victis!
BEN HUR 2
Quintus Arrius


Jean-Yves Mitton • Saga Uitgaven
48 p. (HC & SC)
Moeiteloze meerwaarde

Je hoeft Bart De Wever niet te contacteren om de Latijnse titel door hem te laten vertalen. Quintus Arrius is de naam van de admiraal van de Romeinse, keizerlijke vloot. Bij het aanschouwen van de galeislaven in het ruim van zijn nieuwe oorlogsschip valt zijn oog op een sterke roeier. Hij stelt zich voor als 41, het nummer dat de slaaf kreeg toebedeeld. Bij het raadplegen van de lijst met gevangenen verbaast Arrius er zich over dat 41 al drie jaar lang op zes verschillende gevechtsgaleien heeft geroeid. Ongelooflijk dat hij nog leeft! Arrius is geïntrigeerd en ontbiedt 41 in zijn vertrekken. Voor de joodse Juda Ben Hur (want uiteraard had je 'm al herkend) is het een kans om zijn onschuld te uiten nadat zijn gewezen jeugdvriend Messala 'm liet veroordelen omdat hij weigerde het joodse volk zomaar door de Romeinen te laten onderwerpen. Arrius bespot 'm om zijn hovaardigheid, de Romeinen maken toch geen fouten, zeker? Nochtans werd Ben Hur zonder enige vorm van proces veroordeeld. Ben Hur wil alleen maar weten of zijn moeder en zuster nog leven en of het dan goed met ze gaat. Tijdens een grootscheepse zeeslag tegen de Macedonische vijand, blijkt dat Arrius de slaaf Ben Hur een kans op ontsnapping biedt. De gevolgen voor de Romeinse vloot zijn fataal, maar Ben Hur en Quintus Arrius vinden elkaar.

Het verhaal samenvatten, is zelfs niet nodig voor iedereen die de film al heeft gezien of andere (strip)bewerkingen onder ogen zag. Met al die voorkennis heb je een toegevoegde waarde nodig om deze strip als boeiend te kunnen ervaren. En die kan Jean-Yves Mitton moeiteloos leveren. De geëtaleerde documentatie over de galeislaven en de Romeinse oorlogsvoering op zee ziet er geloofwaardig en historisch correct uit. Ook anatomisch lijken alle ontwikkelde spieren op hun plaats te zitten. Dat konden we wel afleiden door ons eigen lijf in de spiegel te bekijken, ahum. Ondanks de soms overbodig lange teksten, blijft Mitton visueel wel scoren. De priemende ogen van Ben Hur, zittend aan zijn roeiriem terwijl Arrius 'm inspecterend bekijkt, doen ons ook bijna nachtmerries krijgen.

We hadden het bij deel 1 al gezegd en we herhalen het nogmaals: deze bewerking stevent af op de beste stripbewerking van het wereldbekende verhaal. We kijken alvast uit naar de vervolgdelen, en dan vooral hoe Mitton de befaamde wagenmennersscène in beeld zal brengen. In het Frans is de vierdelige reeks voltooid. Deel 3 verschijnt nog dit jaar in vertaling.

> DAVID STEENHUYSE — januari 2011