Bibliografie van Steven Dupré
• Coma
• De Herinnering aan Abraham
• De Lustige Kapoentjes
• De Roofdierenclub
• Experimenten
• Façade
• Guust: Gefeliciflaterd!
• Het Kerstkind
• Het Verhaal van Kortrijk
• Interpol
• Max & Mummie (deel 1)
• Midgard
• Mortigan
• Pandora Box (deel 3)
• Sarah & Robin
• Wolf
• Wolf
KAAMELOTT 5
De Reuzenslang van het Schaduwmeer


Steven Dupré + Alexandre Astier • Casterman
48 p. (SC)
Natuurtalent

Alexandre Astier heeft een diverse waaier van personages voor zijn eigen tv-reeks Kaamelott gecreëerd. Voor elk album pikt hij er een paar uit die dan samen een avontuur beleven. Deze keer zijn dat Parsifal en Karadoc die na een eerste geflopte poging om een reuzenslang uit een meer nabij een dorpje in Caledonië (Schotland) te verslaan, opnieuw de opdracht krijgen om hun opdracht uit te voeren. Voor de twee is het al lang duidelijk dat het slechts om een legende gaat, maar zonder slang mogen ze niet terugkeren. Omdat ze verplicht zijn hun eigen queeste te bekostigen met geld dat ze ontvingen uit de schatkist, moeten ze alle hulp van de dorpsbewoners weigeren. Helaas overvielen struikrovers hen zodat ze moeten werken voor eten. Ook als ze een beroep willen doen op de plaatselijke ingenieurs zullen ze op een of andere manier aan geld moeten geraken om wapentuig voor hen te maken. De geruchten dat Karadoc niet hoog oploopt met dwergen (de ingenieurs), en al zeker geen Aziatische (hun leider), bevordert de zaak niet. Uiteindelijk komen ze toch met een onorthodoxe oplossing op de proppen waar alle partijen wel bij varen, de slang incluis.

Het duurt een half album voor het verhaal echt goed uit de startblokken schiet. Er wordt à la française nogal veel geleuterd en heftig op elkaar gerageerd. Pas wanneer de reuzenslang effectief een realiteit blijkt te zijn, is iedereen weer bij de les: het brengen van een vlot stripverhaal met hier en daar een grap die doel raakt.

Meer nog dan in de vorige albums, of zelfs de meeste andere albums van Steven Dupré, stonden we in volle bewondering voor het tekenwerk. Er zijn maar weinig tekenaars die zo mooi de natuur kunnen tekenen. Naast een gedreven natuurtekenaar is Steven Dupré ook een natuurtalent. De details zijn kwistig aangebracht, de personages staan sterk op papier, de actie is vloeiend en de zwartcontrasten zijn er om diep in weg te dwalen... in die mate zelfs dat we onze laatste treinhalte misten en met een uur vertraging op ons werk aankwamen. Ondertussen hadden we wel een goeie strip gelezen, toch zeker als het om de tekeningen gaat.

> DAVID STEENHUYSE — december 2010