Bibliografie van Vincent
• Albatros
• Chimère(s) 1887
Bibliografie van Jean-Blaise Djian
• De Grote Dode
• De Kampioenen van Albion
• De Vier van Baker Street
• Julia Von Kleist
DE MINDERBROEDERSSCHOOL 2
De Erfgenaam


Vincent + Jean-Blaise Djian • Daedalus
52 p. (HC)
Sssttt... dorpsgeheimen

Je kent ze wel... van die kleine dorpjes waar iedereen van iedereen alles weet en waar de sociale controle hoog is. Waar iedereen zijn mond houdt tegen vreemden uit angst over wat er dan vervolgens over henzelf verteld zal worden. Beangstigend? Zeker, maar ook zo fascinerend. De reeks Magasin Général van Régis Loisel en Jean-Louis Tripp laat al zien hoe je met dat gegeven een goed verhaal maakt. Het tweeluik De Minderbroedersschool is een ander voorbeeld daarvan. Om het verhaal goed te kunnen volgen, herlees je wel best deel 1.

Het ingeslapen Bretoense dorpje Kerfilec (met het kleine eilandje Dourduff voor de kust) wordt in 1852 wakker geschrikt als twee oud-dorpelingen terugkomen uit Parijs. Honoré Pencrec'h en Camille Desfhouet verblijven in de herberg in het dorp en iedereen vraagt zich meteen af wàt ze in hemelsnaam komen doen. De lerares van het dorp, juffrouw Hortense, runt een schooltje op het eiland Dourduff en is direct ongerust over de motieven van vooral Camille. Bretagne is een streek van legenden en toverkracht en zo zorgt Hortense ervoor dat de geschiedenis van twintig jaar geleden zich vermengt met die van 1852. Langzaam aan worden de gebeurtenissen die de dorpelingen altijd verzwegen hebben duidelijk, met enkele doden tot gevolg. Maar daarna weet men alles weer in dezelfde dorpsdoofpot te stoppen!

Een wreed sprookje dus, met schilderachtige figuren en drama. Vermengde tijdslijnen zijn altijd lastig in een vertelling en vragen wat concentratie. Maar de beide auteurs weten het toch interessant uit te werken. Scenarist Jean-Blaise Djian kennen we onder meer van De Grote Dode dat hij samen met de grote Loisel schreef. Vincent leerden we kennen door zijn eigen reeks Albatros die Daedalus recentelijk afrondde. Ook De Minderbroedersschool is bij deze afgelopen.

> ERIK HUBRECHSEN — december 2010