Bibliografie van Philip Paquet
• Dansen Drinken Betalen
• Louis Armstrong
• Snapshots
• Weer over naar Jou
• Yume
Bibliografie van Adriaan Van Aken
• Dansen Drinken Betalen
• Weer over naar Jou
OVER NAAR JOU 


Philip Paquet + Adriaan Van Aken • Bries
70 p. (SC)
Verhaal met een boodschap
Over naar Jou bevat het eerste deel van een bewerking van de theatertekst Over naar Jou - Weer over naar Jou van Adriaan Van Aken. De tekst van Adriaan Van Aken werd bewaard en Philip Paquet tekende er het verhaal van een late twintiger omheen. Hij is op zoek naar werk en woont met zijn vriendin samen in een huurflat. Philippe Paquet pakt uit met erg herkenbare beelden en zorgt ervoor dat de interne monoloog van het hoofdpersonage nergens langdradig wordt of ontspoort in een overdaad aan tekst. Tekst en beeld gaan wonderwel hand in hand.

Over naar Jou werd uitgebracht in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het verhaal wil dan ook een boodschap van verdraagzaamheid uitstralen, maar biedt tegelijk ook meer. Nergens valt een zweem van een politiek correct zedenlesje op te merken. Ook na de verkiezingen blijft dit album de moeite van het lezen meer dan waard. Binnenkort verschijnt het vervolg Weer over naar Jou en samen vormen deze albums dan de volledige bewerking van Van Akens toneeltekst. Daarnaast werkt Paquet ook nog naarstig aan het vervolg op zijn album Yume dat begin volgend jaar bij Bries zou moeten verschijnen. Na zijn eerste albums die zich steevast in het jazzmilieu afspeelden, bevestigt Over naar Jou de evolutie in Paquets werk naar meer verscheidenheid. Ook zijn tekentechniek wordt meer en meer gevarieerd en los. Ondanks het hoge publicatieritme, zorgt Paquet steeds weer voor kwaliteit. Albums als deze Over naar Jou mogen van ons dan ook gerust naast de grafische romans van de buitenlandse grote namen staan.
> MARC BASTIJNS — oktober 2006