OORLOG EN VREDE 


naar Leo Tolstoj • EPO
192 p. (HC)
Introductie op wereldklassieker

Het is dat we er de tijd niet voor hebben om ook nog eens romans te lezen. Ook op school hebben ze ons nooit verplicht om de wereldklassiekers te lezen. Door romanverfilmingen daarentegen raakten we wel vertrouwd met enkele klassiekers. Les Misérables van Victor Hugo bijvoorbeeld is een van onze favoriete verhalen aller tijden. Het staat eveneens op de lijst romanverstrippingen die nog in de collectie Graphic Classic zullen verschijnen.

Deze collectie bevat allemaal sterk ingekorte versies van dikke romans in mangavom. Achter het initiatief staat dan ook een Japanse uitgever. Wie Oorlog en Vrede wil lezen kan net zo goed proberen de ongeveer duizendvijfhonderd pagina's van Leo Tolstoj te doorworstelen of neemt er kennis van met behulp van deze verstripping. Het oorspronkelijke boek bevat meer personages dan dat jij Facebookvriendjes hebt, het aantal intriges is navenant. In deze mangaversie wordt het allemaal gereduceerd tot de kern. Het verhaal steunt enerzijds op de historische poging van Napoleon Bonaparte om de Russen op de knieën te krijgen (van zijn leger met zeshonderdduizend soldaten keren er nauwelijks een vijfduizendtal terug naar Frankrijk) en brengt enkele Russische officieren op het toneel. Anderzijds maken liefdesperikelen, liaisons, verstandshuwelijken, ontgoochelingen en bedrog even veel deel uit van Oorlog en Vrede. Het is net door dat nest aan relaties dat er op een mooie manier kan geciteerd worden uit het boek om er een geslaagd einde aan te breien. Tegen dan heb je kennis gemaakt met tal van personages, te veel voor de auteurs om ze fatsoenlijk te doorgronden en net genoeg om het niet te complex te maken.

Wie nou precies verantwoordelijk is of zijn voor deze verstripping, komen we niet te weten. Niet in het album in het colofon of op gelijk welke website waarvan we de tekst kunnen lezen (we zijn het Japans niet meester, neen). Grafisch ziet het er nochtans zeer aantrekkelijk uit. De als mooi omschreven Hélène is inderdaad écht een beauty op papier. Het valt beter mee dan die andere verstripping die tegelijk verscheen, het eerste deel van Het Kapitaal naar Karl Marx.

Deze collectie is om in de gaten te houden. Je mist uiteraard de literaire volzinnen en beschrijvingen, de kunde van een auteur die een onderscheid maakt met collega's van 'm. Maar een boek is meer dan een verzameling zinnen. Het verhaal moet ook nog aanspreken. Dat doet Oorlog en Vrede beslist. Als je echter een boekbespreking voor school moet maken, blijft een lezing van de roman aangewezen, hoor. Deze manga is enkel een introductie.

> DAVID STEENHUYSE — oktober 2010