Bibliografie van Patrice Pellerin
• De Havik - Geheim Archief
• De Onthoofde Arenden
• De Onthoofde Arenden
• De Onthoofde Arenden (deel 1, 2)
• De Onthoofde Arenden 3
• Roodbaard (deel 21, 24)
• Roodbaard - De Schrik van de Zeven Zee├źn integraal
DE HAVIK 7
De Missie


Patrice Pellerin • Silvester
48 p. (HC & SC)
Het belooft wat te worden...

Quebec 1742. Met zijn laatste krachten bereikt een stervende man een Frans fort. Wanneer de arts van het fort de man wil verzorgen, bemerkt hij een lugubere boodschap gegraveerd op diens rug. Het betreft een waarschuwing aan de Franse koning. Yann de Kermeur wordt twee maanden later in Versailles ontboden door monsieur de Maurepas, de Franse minister van marine onder Lodewijk XV. Tijdens een kort onderhoud met de Maurepas en Lodewijk wordt Yann gevraagd om een onderzoek in te stellen in Canada, in het spoor van ridder de Talmont, de vermoorde auteur van de lugubere boodschap. Plichtsbewust aanvaardt Yann de opdracht. Al snel wordt hem duidelijk dat zijn opdracht hem reeds hier op het thuisfront problemen oplevert. Hoogwaardigheidsbekleders, hovelingen, een kluwen aan intriges komt op Yann af.

Patrice Pellerin is een detailtekenaar, een tekenaar die minutieus de realiteit bewondert en dat dan zo natuurgetrouw weergeeft. Dat maakt hem niet bepaald de snelste tekenaar, maar het bezorgt de lezer een ongelooflijke ervaring. Bijvoorbeeld wanneer Yann vergezeld van een minister Versailles binnentreedt. Bangelijk noemen wij dat. Qua verhaal wordt er in dit eerste deel erg geheimzinnig gedaan. Yann mag nog niet te veel over de inhoud van de lugubere boodschap weten, wat er natuurlijk voor zorgt dat de lezer nog een pak geduld zal moeten uitoefenen. Niettemin behoeven de personages geen introductie meer en springen de vonken van de pagina's in een zeer uitgebalanceerd scenario dat — zoals het er nu naar uitziet — evenals de eerste cyclus spanning van begin tot einde belooft. De cast wordt aangevuld met enkele interessante, nieuwe personages. De knappe Aude de Sévarac, de illustere Chévigné,... Het belooft wat te worden...

Na het in 2005 verschenen zesde deel van de reeks was de eerste cyclus van De Havik afgerond. Het rommelde tussen Dupuis en Pellerin, zodat deze laatste op zoek ging naar een andere uitgeverij. Uitgeverij Soleil was de uitverkorene, en Pellerin kon naarstig aan de slag gaan. Soleil spaarde kosten noch moeite om De Havik in de spotlights te plaatsen. Getuige hiervan zijn de prachtige dossieredities die aan een zeer schappelijke prijs verkocht werden. Uitgeverij Silvester pikte de draad op voor de Nederlandstalige markt en zorgde ervoor dat de Nederlandstalige lezer voor één keer niet in de kou bleef staan. Na drie verzorgde dossieredities met een pak aan extra informatie verschijnt het eerste deel van de tweede cyclus nu integraal als gewone versie en als dossiereditie met extra schetsen, welliswaar in een beperkte oplage. Maar van de eerder aangekondigde softcover is helaas voor de SC-kopers van de Dupuis-strips geen sprake meer.

> JACKY CORNELIS — oktober 2009