Bibliografie van Jérôme Jouvray
• Vreemde Liefde
Bibliografie van Olivier Jouvray
• Helden Worden We Toch Nooit
LINCOLN 5
Malse Kadetjes in het Rulle Zand


Jérôme Jouvray + Olivier Jouvray • Daedalus
48 p. (SC)
't Kan mij allemaal niet schelen

Van alle westernstripreeksen met een cynische cowboy in de hoofdrol die God en Satan als occasionele metgezellen moet dulden, is Lincoln beslist de grappigste. In deel 5 belandt hij bij beide tegenover elkaar staande partijen in de strijd tussen het Mexicaanse leger en de bende revolutionairen onder het gezag van de mooie Paloma. Lincoln heeft zich namelijk weer eens in de luren laten leggen. Enerzijds door zijn beschermgod, die hem deze keer in Mexico als strijder voor recht en gerechtigheid wil profileren, anderzijds door de vraag van een jochie om zijn grote zus te laten weten dat het zijn familie goed gaat. Zit er dan toch wat gevoel in zijn zwartgallige inborst? Naar een ritselend pakje bankbiljetten luistert hij anders ook met overgave om beslissingen te nemen. In het door twee aanvankelijk plichtsbewuste broers bestierde Mexicaanse fort waar hij terechtkomt, ontpopt hij zich geheel toevallig tot een waardevolle spion. In het kamp van de revolutionairen vermoeden we bij hem een zweem van verliefdheid op Paloma. Al weet je nooit met Lincolns opgetrokken façade van "'t kan mij allemaal niet schelen".

Met dit vijfde deel heeft Daedalus alle tot nu toe in het Frans verschenen delen vertaald en netjes uitgegeven. Enkele jaren geleden luidde het nog dat de reeks praktisch tot in het oneindige kan doorlopen. Of dat effectief het geval is, kunnen we misschien beginnen afmeten aan de mate van randactiviteiten van de heren auteurs, de broers Jouvray en zus Anne-Claire die instaat voor de inkleuringen. Van tekenaar Jérôme bijvoorbeeld verscheen net het one-shot Vreemde Liefde. Tegelijk is hij vrij actief in de animatiesector. Voor Arte maakt hij aankondigingsanimaties voor thema-uitzendingen terwijl hij verschillende projecten heeft voor teken- en kortfilms. Ook Olivier heeft andere potten op het vuur staan. Zo heeft hij zijn eigen multimediabedrijf en zwoegt hij op een stripbewerking van de roman Moby Dick. Allemaal goed en wel, maar laat ze hun Lincoln niet uit het oog verliezen! Gelukkig kondigde Jérôme op zijn blog aan dat het Franse deel 6 in september 2009 zal verschijnen.

> DAVID STEENHUYSE — augustus 2009