Bibliografie van Dominique Bertail
• Eerste Keer
• Ghost Money
Bibliografie van Matz
• Adiós Muchachos
• Bloednacht
• Bullet to the Head
• Cycloop
• De Killer
• De Zwarte Dahlia
• Headshot
• Levenslijnen
• Mexicana
• Tango
• Verdwaalde Kogels
• XIII Mystery
SHANDY - EEN ENGELSMAN IN HET KEIZERRIJK 1
Agnes


Dominique Bertail + Matz • Daedalus
48 p. (SC)
Geen pottenbreker
Uitgeverij Daedalus liet een behoorlijk positieve indruk achter na de release van zijn eerste twee titels De Plaag en H.H. Holmes. Met het naderen van februari steeg dan ook de nieuwsgierigheid naar de volgende releases. Ook ditmaal twee nieuwe titels, een hardcover en, jawel, de eerste softcover: Shandy. Het moet gezegd, ook hier is het drukwerk prima. Mooie halfglanzende bladen van degelijke kwaliteit waardoor de kleuren zeer goed tot hun recht komen, zo hebben we het graag. Waar we bij softcovers steeds argwanend kijken naar de manier waarop de strip ingebonden wordt (we hebben genoeg albums met loskomende bladen in huis), kwamen we tot de vaststelling dat de bladzijden enkel gelijmd in de omslag zaten. Dit doet enorm af aan de kwaliteit en de duurzaamheid van de softcover. In schril contrast met de prachtige hardcoveruitgaven kijken we hier al met puppyogen naar uitgeverij Daedalus: waarom geen ingebonden katernen?

In al onze aandacht naar de technische uitgave van Shandy zouden we haast vergeten dat we strips voornamelijk lezen voor het verhaal en het tekenwerk. Laten we daar maar eens verder op ingaan. Niemand minder dan Matz neemt het scenario op zich. De man die het scenario van het alom geprezen De Killer reeds voor zijn rekening nam, had blijkbaar zin in iets helemaal anders. "Anders" is het zeker geworden. Hoewel het scenario de eerste pagina's wat rommelig is, komt er snel vaart in. Geen scenario dat potten breekt echter. Als liefhebber van historisch stripwerk vormden de 48 pagina's geen probleem, we kunnen ons echter inbeelden dat sommigen hun heil liever zoeken bij het kamp van de royalisten om toch nog van enige spanning te kunnen genieten.

Shandy is een Engelsman die naar het Frankrijk van Napoleon Bonaparte reist om er dienst te nemen in het leger. Hij verzeilt er in Frankrijk dat nog maar net de paranoia van de revolutie achter zich heeft. De aanhangers van Bonaparte, de zogenaamde Bonapartisten zijn beducht voor de royalisten, die de steun krijgen van de Engelsen. Dit vijandelijke milieu belet Shandy niet kennis te maken met pastoor Ollivier die er een lucratieve bijverdienste op nahoudt. In Les Jardins de Luxembourgh vormt een ruïne de achtergrond van een toneelstuk waarin een lichtend, beeldschoon spook de hoofdrol speelt. In ruil voor klinkende munt neemt de pastoor een bont gezelschap mee naar de vertoning. Shandy raakt gefascineerd door het sierlijke spook en beslist de nacht nadien opnieuw een vertoning bij te wonen. Maar die nacht slaat het noodlot toe. Bonapartisten arresteren het gezelschap op verdenking van godslastering en sympathie voor het afgezette koningshuis. Shandy kan ontkomen, samen met het spook. Het blijkt de mooie Agnes te zijn, het nichtje van de pastoor. Op de hielen gezeten door een pitbull van de ordehandhaving begint een helse tocht...

Bertail zorgt voor het tekenwerk. In ons taalgebied is er niets van hem bekend, dus het is wat dat betreft voor velen een aangename eerste kennismaking. Bij het bekijken van de tekeningen zaten we echter een beetje in dubio. Op het eerste zicht keurig tekenwerk met jammer genoeg af en toe wat minder oog voor detail. Vooral de uitwerking van de achtergronden zijn eerder summier tot bedroevend. Gelukkig blijven de personages overeind zodat de balans vooralsnog positief overslaat. De strip staat vol visuele effecten, duidelijk computerwerk. Dit levert soms aardige sfeerplaatjes op, maar maakt dat de strip bij momenten wat kunstmatig overkomt. De inkleuring mag er nochtans wel zijn, veel van de sfeer komt namelijk tot zijn recht dankzij de bij momenten erg harde inkleuring.

Hoewel we uitkijken naar het tweede deel, is dit geen hoogvlieger. We zijn ook benieuwd of Daedalus de kritiek op de softcoverinbinding ter harte neemt. Wij geven hen alleszins het voordeel van de twijfel.
> JACKY CORNELIS — december 2006