Bibliografie van Cyril Pedrosa
• AutoBio
• De Spookbrigade
• Eenzame Harten
• Eerste Keer
• Portugal
• Vier Jaargetijden
DRIE SCHIMMEN 


Cyril Pedrosa • Silvester
276 p. (HC)
Mijn kind, schoon kind

Het jongetje Joachim leeft zorgeloos en afgescheiden van de wereld met zijn ouders middenin een bos. Het leven is er simpel. Ze zijn gelukkig en krijgen maar zelden andere mensen over de vloer. Maar op een avond verschijnen er drie schimmen aan de horizon. Eerst denken ze dat het bomen zijn, maar wanneer de schimmen bewegen, wordt al gauw duidelijk dat het om drie ruiters gaat. Wanneer de vader toenadering tot de ruiters zoekt, verdwijnen ze telkens als mist in de velden. De drie komen elke dag een beetje dichter, steeds dreigender, en de paniek slaat het gezin om het hart. Zo erg dat de moeder besluit om Pike Hag, een exorciste op te zoeken. En die bevestigt wat je al een tijdje kon vermoeden...

Cyril Pedrosa werkte voorheen als animator bij Disney en hielp onder andere mee aan The Hunchback of Notre Dame en Hercules. In de Nederlandstalige stripwereld is hij nog een grote onbekende. Enkel De Spookbrigade, een strip voor de allerkleinsten onder ons, verscheen eerder in onze taal. Maar daar gaat snel verandering in komen. Niet in het minst door deze prachtig geregisseerde graphic novel.


Drie Schimmen
is eigenlijk één grote poëtische metafoor, opgevuld met vele kleinere metaforen. Daarbij forceert Pedrosa het geheel nooit en vaart met een grote bocht om alle moeilijkdoenerij. Pedrosa verbeeldt met grote precisie en zwierige potloodtrekken hoe een vader tegen het onafwendbare vecht. Drie Schimmen is zo mooi en vertederend dat het prompt een plaats verdient tussen die twee andere tranentrekkers: Een Deken van Sneeuw van Craig Thompson en Pauls Vakantiebaantje van Michel Rabagliati. Op het stripfestival van Angoulême kreeg deze strip de stempel "Essentiel". Zeer terecht, vinden wij!

> TOM DE LENTDECKER — juni 2008