Bibliografie van Fran├žois Schuiten
• Carapaces
• De Duistere Steden
• De Holle Aarde
• De Holle Aardes
• De Maanpaarden
• De Medianen van Cymbiola
• De Poorten naar het Onmogelijke
• De Rail
• Dolores
• Gwendoline
• Herinneringen aan het Eeuwig Heden
• Het Tijdperk van de Steden
• NogegoN
• Parijs Zien...
• Plagiaat
• Schoonheid
• The Book of Schuiten
Bibliografie van Claude Renard
• De Elfen van Pomariolus
• De Medianen van Cymbiola
• De Rail
• Gwendoline
• Ivan Casablanca
METAMORFOSES 


Fran├žois Schuiten/Claude Renard • Casterman
158 p. (HC)
Het doel heiligt de middelen

Eindelijk verlaten twee van François Schuitens eerste werken de besloten kringen van de muffe antiquariaten en de gegoede verzamelaars. Uitgeverij Casterman heeft immers De Medianen van Cymbiola en De Rail gebundeld onder de naam Metamorfoses. Schuiten schreef en tekende deze verhalen samen met Claude Renard, zijn voormalige leraar aan Saint Luc te Brussel. Ze verschenen oorspronkelijk in 1981 en 1982. We vinden er al meteen enkele van Schuitens stokpaardjes in terug. De vooruitgang die de mens blind maakt, zorgt onveranderlijk voor de ergste rampspoed.

In De Medianen van Cymbiola volgen we een expeditie die op zoek lijkt naar het knooppunt van de medianen die de verschillende steden op Cymbiola verbinden. Op dit punt zou de verdere beschaving van de mens een serieuze sprong voorwaarts kunnen maken. In De Rail botst de superieure technische intelligentie van William David dan weer met de verdoken volkeren die zich langs de transportbaan bevinden waar Davis op een dag hopeloos strandt. Het album wordt verder nog aangevuld met een herdruk van een portfolio die Schuiten in 1981 voor uitgeverij Magic Strip maakte.

Het is verbazingwekkend hoe voldragen Schuitens werk vanaf het begin was. In Metamorfoses staan enkele paginagrote tekeningen die behoorlijk indrukwekkend zijn en sterk doen denken aan Schuitens tijdgenoot Andreas, vooral door diens Cromwell Stone. De Meridianen van Cymbiola is in zwart-wit getekend en toont ons een grootmeester aan het begin van een grootse carrière. Schuiten en Renard maakten beide albums gezamenlijk door de vorderingen steeds weer aan elkaar door te sturen en bij te werken. Zo ontstond een echt amalgaam van twee auteurs. De auteurs spelen in beide albums met intermezzo's en epilogen, die niet altijd even vlekkeloos in elkaar overgaan. Toch is Metamorfoses een essentiële herdruk van twee ruwe parels uit de begindagen van een van de grootste Europese stripauteurs.

> MARC BASTIJNS — juni 2008