Bibliografie van Jean Torton
• Amazones
• Champakou
• De Eeuwige Reis
• De Lange Tocht
• De Reizen van Alex
• De Verovering van Mexico
• Guerrero: De Pijl en het Vuur
• Het Ei van de Wereld
• Historische Personages: Napoleon Bonaparte
Bibliografie van Fran├žois Maingoval
• Ada Enigma
• Alex
• Alex (deel 25, 26, 27)
• Barbara Wolf
• De Hand van Satan
• De Sleutel van het Mysterie (deel 5)
ALEX STELT VOOR - HISTORISCHE PERSONAGES 
Alexander de Grote


Jean Torton + Fran├žois Maingoval • Casterman
48 p. (SC)
Geen verrassingen

In de vierde eeuw voor Christus is Rome nog een maat voor niets. De Egyptenaren zijn een schim van de wereldheersers die ze ooit waren. Nee, de Grieken maken de dienst uit! De Macedonische koning Philippus heeft rond 356 voor Christus de Griekse stadstaten verenigd onder zijn heerschappij. Zijn volgende doel... de onderwerping van Perzië. In datzelfde jaar krijgt Philippus een zoon, Alexander. Deze laatste geniet van het beste onderwijs, leert vechten van de beste leermeesters en heeft een neus voor strategie. Al op jonge leeftijd laat hij dan ook zijn kunde zien wanneer hij een opstand in de kiem smoort in afwezigheid van zijn vader. Na diens dood gaat Alexander zijn eigen weg. Gesteund door een schare leeftijdsgenoten verovert hij een groot deel van de wereld, de grenzen van zijn rijk lopen tot diep in India. Historici bestuderen niet enkel zijn militaire prestaties. Achter de geniale en stoutmoedige veldheer gaat ook een gevoelig persoon schuil.

François Maingoval kreeg de eer (of de taak) om het verhaal te verstrippen. Hij volgt in dat opzicht in de voetsporen van Oliver Stone die in 2004 Alexanders leven verfilmde. Het werd niettemin een commerciële flop. Er heerste toen nogal wat controverse rond de vermeende homofilie van Alexander de Grote en zijn dierbare vriend Hephestion. Maingoval creëert eveneens de suggestie dat de twee meer waren dan enkel krijgsmakkers en jeugdvrienden. Verder komt het verstrippen of verfilmen van historische personages meestal neer op het volgen van wat de geschiedkundigen ons vertellen. Maingoval volgt dan ook braaf de gebeurtenissen die Alexanders leven getekend hebben. Hier geen verrassingen.

Jean Torton kunnen we bezwaarlijk origineel noemen. Colin Farrell (Alexander), Jared Leto (Hephestion) — en zo kunnen we er nog wel wat opsommen — leenden onvrijwillig hun gezicht voor deze strip. Verder valt op zijn tekenwerk niets aan te merken. Het past perfect in het rijtje creaties van Jacques Martin.

Historische Personages brengt het leven van Alexander de Grote op een manier die geschiedenis toegankelijk maakt voor iedereen. Wie de strip leest, zal misschien meer over Alexander de Grote te weten komen dan wat er op de schoolbanken verteld wordt. Cleopatra is de volgende in het rijtje schone mensen uit de oudheid. Ongetwijfeld gaan we nu te weten komen of deze dame werkelijk die mooie neus had waar Obelix en Julius Caesar zo gek van waren (zie
Asterix en Cleopatra). Hopelijk valt de appel deze keer wat verder van de boom en lijkt ze niet te hard op Elizabeth Taylor.

> JACKY CORNELIS — juni 2008