Terug aan het Land
COMPLEET VERHAAL
Terug aan het Land
 
TERUG AAN HET LAND
Ontmoetingen met de Oorspronkelijke Bewoners van Noordwest Canada

Joe Sacco
Concerto Books | 272 p. | € 29,99 (HC)
Meesterwerkje
Joe Sacco zal voor vele striplezers niet direct een bekende naam zijn. Liefhebbers van het alternatievere stripwerk zullen de naam van deze in Malta geboren journalist en tekenaar wel al eens eerder hebben zien passeren. Sacco verhuisde met zijn ouders kort na zijn geboorte naar Australië. Op zijn twaalfde trok het gezin naar de Verenigde Staten. In 1996 brak hij door met Palestine waarvoor hij de American Book Award mocht ontvangen. Het verscheen pas in 2001 in het Nederlands als Onder Palestijnen. Het geeft meteen ook aan in welke richting het werk van de man gaat. Als journalist bezoekt hij oorlogsgebieden en zijn belevenissen verwerkt hij in diverse graphic novels.

Sacco beperkt zich echter niet tot een specifiek genre, getuige But I Like It, waarin hij zijn tijdelijke leven als roadie van een punkband beschrijft. Een belangrijk kenmerk in de stripromans van Sacco is het feit dat hij zichzelf meestal ook opvoert in de verhalen. Op deze manier weet hij op een indringende manier zijn verhaal te vertellen.

Voor Terug aan het Land gooit Sacco het opnieuw over een andere boeg. Geen oorlogsreportage, maar een pakkend verhaal over de Dene, de oorspronkelijke bewoners van Noordwest Canada. Iedereen kent de geschiedenis van de Amerikaanse indianen, maar van de Dene hadden we nog nooit gehoord. Hun strijd tot zelfbeschikking duurde zelfs nog tot de jaren 1990.

Sacco heeft heel wat mensen geïnterviewd om dit relaas neer te kunnen schrijven. De man romantiseert de verhalen ook niet en noteert alles met een uiterste precisie. Dat merk je ook aan de manier waarop Sacco het verhaal vertelt. Hij benadert de verhalen als journalist en brengt ze op zo'n tekstuele manier over naar zijn lezers. De verschillende opgetekende verhalen geven de lezer een beeld van wat de modernisering voor de Dene betekende.

De helder verhalende teksten weet Joe Sacco ook nog op te vullen met prachtige tekeningen. De verschillende verhalen geven hem de kans om tekenstijlen af te wisselen. Zo merk je als lezer ook vlug op dat Sacco aan een nieuw onderwerp begint.

Terug aan het Land is geen graphic novel die je even tussendoor leest. Je hebt echt de tijd nodig om alles wat Sacco in zijn tekst en tekeningen stopt te verwerken. Zelf hebben we er ook een paar dagen over gedaan om door de 272 pagina’s te gaan zodat we wat tijd hadden om de verschillende, soms zeer aangrijpen gebeurtenissen waarover Sacco vertelt, te verwerken. Dit is een meesterwerkje.

PETER ROTTHIER --- juni 2020