Shanghai Dream 1
DEEL 1 VAN TWEELUIK
Shanghai Dream 1
KLIK
voor andere strips van
Jorge Miguel


KLIK
voor andere strips van
Philippe Thirault
SHANGHAI DREAM 1
Exodus 1938

Jorge Miguel + Philippe Thirault naar een verhaal van Edward Ryan en Xang Xie
Silvester | 56 p. | € 19,95 (HC met A3-kunstdruk), de SC verschijnt later
Wraakroepend
Berlijn, 1938. Nieuwe wetten maken het Joden knap lastig om hun beroep uit te oefenen of hun bezittingen te behouden. Nare, op macht beluste mannetjes geven die discriminatie een door geweld vertrokken gezicht. Bernhard werkte als regieassistent bij een filmstudio die inmiddels pure propagandafilms voor het nazirijk maakt. Na acht jaar moest Bernhard opkrassen. Bernhard is een Jood. Zijn vriendin Illo is filmscenariste en komt ook niet meer aan de bak. Bernhard probeert haar laatste script aan de studio te slijten, maar da's vergeefse moeite. Later, op straat, ziet hij Bruinhemden (de knokploeg van Adolf Hitlers politieke partij), een rabbijn in elkaar slaan wiens schriftrollen en kerk in de fik worden gestoken. Bernhard komt tussenbeide en deelt in de klappen, maar hij kan ontsnappen zonder dat het erger voor hem wordt. Intussen komen Illo en haar vader in een lastig parket. Zo kan het niet langer, ze willen allen het land uit. Een eerdere mogelijkheid om naar Amerika te vluchten, lieten ze zelf in het water vallen. Een nieuwe optie is Shanghai, waar ook een filmindustrie actief is. Met hun laatste middelen en het aanspreken van wederdiensten lukt het Bernhard, Illo en haar vader om tickets te boeken voor de lange overtocht. Maar niets loopt zoals gepland.

De inhoud van dit album, het eerste deel van een tweeluik, is wraakroepend. Je zit met je neus op historische feiten te kijken zonder dat je kan ingrijpen. Het is nog niet gezegd of je toen had durven ingrijpen. De situaties worden heel zwart-wit voorgesteld, maar er valt nu eenmaal weinig relativerends te vertellen over de extremistische dark side van toen (of intussen weer van nu) waarbij nagenoeg een heel volk in de waanzin meeliep, want de mensen volgden nu eenmaal de wet, hoe fout die ook was. Bernhard en Illo beleven samen en gescheiden van elkaar de ergste situaties. In Shanghai is het al niet veel beter, want daar zwaaien Japanners de plak met al even racistische uitlatingen en moreel abject gedrag. Het valt nu af te wachten of Philippe Thirault ons in het afsluitende deel 2 nog een sprankeltje hoop kan bieden.

De Portugese tekenaar Jorge Miguel (Orion) brengt het allemaal helder in beeld in een niet zo zwaarwichtig realisme. De expressies zijn correct zonder te overdrijven of clichématig te zijn.

Prima eerste deel, al zagen we liever dat dit ergerlijke hoofdstuk uit de geschiedenis nooit was gebeurd en dat er dus nooit over verteld hoefde te worden. De wereld keek in 1938 toe en deed niets.
DAVID STEENHUYSE --- januari 2020