De Man die Geen Saxofoon Mocht Spelen
KORTE VERHALEN
De Man die Geen Saxofoon Mocht Spelen
KLIK
voor andere strips van
Thé Tjong-Khing


KLIK
voor andere strips van
Aimée de Jong


KLIK
voor andere strips van
Ibrahim R. Ineke
DE MAN DIE GEEN SAXOFOON MOCHT SPELEN
Thé Tjong-Khing / Aimée de Jongh / Ibrahim R. Ineke / Juliette de Wit / Marloes De Vries + Lilian Blom
Uitgeverij Personalia | 48 p. | € 8,95 (SC)
Stijloefening
De Man die geen Saxofoon Mocht Spelen is een stijloefening waarin vijf Nederlandse tekenaars dezelfde korte tekst van Lilian Blom verstrippen op uitnodiging van Thé Tjong-Khing. Blom vertelt over een saxofoonspeler wiens relatie spaak loopt. Op een dag verstopt ze zijn saxofoon en hij gaat door het lint. De gevolgen zijn verstrekkend. Hij vertelt dit allemaal — maar niet te veel! — aan een besje op het dek van een cruiseschip. Zijn monoloog wordt brutaal onderbroken.

Na de tekst wagen de vijf tekenaars zich aan het in beeld brengen van het verhaal. Elk kort verhaal wordt voorafgegaan door een biografie van de tekenaar (M/V). Stilistisch biedt dat een gevarieerd aanbod dat de doorsnee overstijgt. Vooral de grafische kracht van Ibrahim R. Ineke valt op. Kinderboekenillustratrice Juliette de Wit mag gerust meer strips tekenen, hoewel ze het gemak van tekstballonnen amper benut en te trouw de oorspronkelijke tekst overneemt. Dat is meteen de zwakte van het hele album. Hoewel Thé-Tjong Khing de tekenaars op het hart drukte dat ze er hun eigen invulling aan mochten geven, namen Aimée de Jong, Juliette de Wit en Marloes de Vries die uitdaging amper aan. Ineke is vooral een visueel intermezzo. Tjong-Khing gaat in zijn interpretatie nog het verst door de initiële situatie om te keren.

Uiteindelijk krijgen we in totaal zesmaal hetzelfde verhaal voorgeschoteld. Als stijloefening best geslaagd, interessant en boeiend. We zoeken alleen nog de zin ervan als steekhoudend album. Voor de volledigheid geven we je nog mee dat dit album in de eerste plaats als een extraatje werd uitgegeven voor de abonnees van het Nederlandse StripGlossy.
DAVID STEENHUYSE --- november 2020