De Grote Zeeslagen 10
COMPLEET VERHAAL
De Grote Zeeslagen 10
KLIK
voor andere strips van
Jean-Yves Delitte
DE GROTE ZEESLAGEN 10
Salamis

Francesco Lo Storto + Jean-Yves Delitte
Glénat | 48 p. | € 17,95 (HC)
Drie zaken op onze maag
Laten we beginnen met een lans te breken voor deze conceptreeks. We houden wel van de mooie afwisseling tussen bekende en minder bekende zeeslagen en ook wel een mooie afwisseling qua tekenaars. We kijken dan ook steeds uit naar een nieuw album. Maar het kan ook tegenvallen. En nu liggen er drie zaken op onze maag.

Eerst en vooral de massale kloof (Grand Canyon-categorie) tussen de gedetailleerd-verfijnde cover van Jean-Yves Delitte en het toch wel beperkte tekenwerk van Francesco Lo Storto. Oké, we weten het wel op voorhand, we kopen geen kat in een zak, maar toch... Te weinig detail, te steriele gelaatsuitdrukkingen, geen inspirerende actiemomenten, kortom allemaal een beetje simpel.

Vervolgens het gegeven dat de twaalf uur durende zeeslag in hoop en al vijf bladzijden in beeld gebracht wordt, waarvan er dan nog twee gewijd zijn aan de reddingsactie door koningin Artemisia. Oké, we weten ondertussen dat scenarioschrijver Delitte graag langzaam opbouwt naar het hoogtepunt en dit aan de hand van uitgewerkte verhalen van een aantal (rand)personages, maar blij worden we er niet van.

En tot slot de rol van koningin Artemisia. We waren er natuurlijk zelf niet bij, maar deze volgens historische overlevering dappere vrouw/kapitein wordt hier al te simpel afgeschilderd als een koning-opvrijende lichtekooi. Oké, we weten ondertussen dat dichterlijke vrijheid kan en mag, maar als het de bedoeling is om een historisch verantwoorde reeks uit te bouwen, dan verwachten we toch wel dat deze zo correct mogelijk verteld wordt. En nee, een superheldin zoals in de film 300, Rise of an Empire was ze evenmin, maar hier wordt haar toch geen recht gedaan.

Het verhaal? Koning Xerxes (zoon van Darius) bezit een overweldigende overmacht om de Griekse stadstaten te veroveren. Helaas laat hij zich nogal gemakkelijk vangen door een Griekse spion (en Artemisia — quod non!) om zijn oorspronkelijke plan te wijzigen. Ondertussen kan Themistocles zijn kompaan Eurybiades ervan overtuigen om niet te gaan vluchten, maar wel de Perzen het hoofd te bieden. En zo zal Xerxes zijn oorspronkelijk plan om de Grieken uit te hongeren vervangen door een rechtstreekse aanval in de zee-engte van Salamis en zal de door Themistocles gespannen val met succes dichtklappen. Het resultaat is gekend: de Perzen lijden een fameuze nederlaag en staken verdere veroveringspogingen.

Conclusie: Salamis, Themistocles, Artemisia en Xerxes verdienden een betere verstripping. Maar we blijven positief en kijken uit naar het volgende deel.
JOHAN DECLOEDT --- februari 2020

Lees ook deze vorige besprekingen of raadpleeg ons archief: