El Libertador
COMPLEET VERHAAL
El Libertador
KLIK
voor andere strips van
Frank Giroud
EL LIBERTADOR
Javi Rey + Frank Giroud
Dark Dragon Books | 112 p. | € 24,95 (HC)
Iedere huisje...
Een Corsicaan zet Europa in brand. Een groot deel van het oude continent staat onder Frans bestuur of behoort tot de Franse invloedsfeer. In Spanje zet de (uiteindelijk toch niet zo kleine) Corsicaan zijn broer Joseph op de troon. De Spaanse adel mort en gaat in verzet. Maar dat kunnen ze niet alleen. Ze hebben een man van het volk nodig en vinden die in een branievolle boerenzoon. Die boerenzoon, Àngel Talavera, maakt zich onmisbaar in de strijd. Als hij te veel autonomie dreigt te verwerven hebben de edelen enkel Talavera's eenvoudige komaf als verweer. Hoelang kunnen ze dat volhouden? In de achtergrond gebruikt Talavera's gehate vader intussen een groot geheim als familiaal chantagemiddel. Niets aan Àngels lot staat dus gebeiteld.

Familiegeheimen zijn een dikke rode draad in deze vertelling rond Àngel Talavera. Dat mag nauwelijks verbazen als je weet dat dit dubbeldikke verhaal in de oorspronkelijke Franse versie onderdeel is van de collectie Geheimen (Secrets) bij Dupuis. Enkele van die twee- of drieluiken — zoals De Slang onder het IJs of De Schimmenwals — vertaalde Dupuis zelf, andere niet. Dark Dragon Books pikt een van die tweeluiken nu op en maakt er één volume van, zonder Geheimen in de titel te verwerken. Hofleverancier van die Franse collectie is de veel te vroeg te betreuren Frank Giroud. Ook hier. De scenarist schreef op relatief korte tijd een behoorlijk œuvre bijeen. Denk maar aan De Tien Geboden, De Fleury-Nadals of Vrije Vlucht-klassiekers als Vergeten in Annam en Het Ibismeisje.

Voor El Libertador — in het Frans verschenen in 2013 — grijpt Giroud terug naar wat ongeveer het oudste plotelement is uit de fictie: een familiegeheim dat een leven overhoop haalt. Klassiek, oerklassiek zelfs, maar indien met zorg uitgewerkt, is het nog steeds een gegeven dat de interesse wekt. Dat blijkt ook nu weer.

Tekenaar Javi Rey groeide op in Spanje en woont er ook vandaag nog steeds. Toch verbeeldt hij met dit album niet een historische periode van zijn geboorteland. De man is Belg. Eerder vloeide Violette Morris al uit de tekenpen van de Brusselaar, eveneens bij Dark Dragon Books uitgegeven. Een geoefende lezer zal dat merken. Toch zijn er opvallende verschillen, voornamelijk in de detaillering. Specifiek voor dit album heeft Rey er volgens ons goed aan gedaan zijn stijl wat gevarieerder te maken.

Wie wil uitmaken waar deze napoleontische vertelling precies de grens trekt tussen feit en fictie heeft een vermakelijke tocht voor de boeg.
DIEDERIK VAN DE VELDE --- september 2020