De Deentjes
COMPLEET VERHAAL
De Deentjes
KLIK
voor andere strips van
Clarke
DE DEENTJES
Clarke
Arboris | 104 p. | € 9,95 (SC) • € 19,95 (HC)
Ras en resistentie
Achter een heel geslaagde cover, eenvoudig van opzet en duidelijk van boodschap, met een rode Time-achtige rand schuilt een gedoseerde thriller waar Clarke (Melisande) zich voluit mee kon uitleven. Sinds het door Denis Lapière geschreven Vrije Vlucht-album Luna Almaden heeft hij al meermaals aangetoond dat hij ook het ernstigere werk aankan als tekenaar. Met het niet-vertaalde Nocturnes (2012) en het in 2018 door Dark Dragon Books vertaalde Dilemma schreef hij zelf zijn eerste thrillers. De Deentjes is verreweg het meest mature werk als compleet auteur.

Het verhaal start in Kopenhagen waar een Arabische vrouw in het ziekenhuis een meisje met blauwe ogen en blonde haren heeft gebaard. Een DNA-test wijst uit dat het niet om de vrucht van overspel ging. Dat vermoeden is er wel bij de vriend van een Deense vrouw die haar met haar eveneens blonde kind aan de deur zet. Intussen drukte onderzoeker Martin op het labo waar hij werkt enkele bloedmonsters achterover omdat hij iets geks waarneemde. Puur toevallig komen de Arabische en Deense vrouw elkaar tegen en wat later komt ook Martin op hun pad. Het is de start van een secuur opgebouwd klopjachtverhaal over een vreemde "epidemie" waarbij overal ter wereld blondharige kinderen met blauwe ogen worden geboren. De kinderen worden "De Deentjes" genoemd.

De Deentjes gaat over ras en resistentie, over een volgende stap in de evolutie van het mensdom. Er komen aanslagen in voor, en we laten graag in het midden of het goed afloopt, want dat moet je vooral zelf ontdekken. Zeker goed is de beslissing van Arboris om dit album te vertalen, bovendien aangenaam uitgevoerd op een iets kleiner, handzaam formaat met korrelig papier.
DAVID STEENHUYSE --- februari 2020