xxx
COMPLEET VERHAAL
xxx
KLIK
voor andere strips van
Fanny Montgermont
ZIJ
Een Engel in het Verzet

Fanny Montgermont
Dark Dragon Books | 96 p. | € 24,95 (HC)
Een mooi begin
Mei 1944. Boven het Bretoense Rennes worden de laatste bommen gedropt. Verschillende huizen zijn volledig vernield. Philippe helpt mee om slachtoffers vanonder het puin te halen. Het is een catastrofe. Plots merkt hij een meisje op bovenop een ingestort huis. Ze straalt in haar smetteloos wit kleedje. Bovendien heeft ze blond golvend haar en een onschuldig engelengezichtje. Philippe gaat naar haar toe en vraagt wat ze aan het doen is. Breedlachend zegt het meisje dat ze op zoek is naar haar vleugels. Deze zouden tussen het puin moeten liggen. Ze moet ze absoluut terugvinden, want zonder haar vleugels kan ze niet doen alsof ze een engel is. Philippe denkt dat ze een zottin is die ontsnapt is uit de psychiatrische instelling waar zijn moeder werkt. Plots ziet ze een veer liggen. Een mooi begin. Ze is gek.'s Avonds gaat Philippe samen met de andere verzetslui wat verborgen munitie ophalen, maar ze zijn verraden. Hij ziet nog net hoe zijn maat Paul gearresteerd wordt door de Duitsers. Een meisje met zelfgemaakte vleugels op haar rug probeert een Duitse soldaat het schieten te beletten. Daar is die knappe zottin weer.

In 2008 tekende Fanny Montgermont op scenario van Alcante voor een van de tederste Vrije Vlucht-albums. Een Paar Dagen Samen werd terecht overladen met superlatieven, maar ook Montgermont moest debuteren en dat deed ze vijf jaar eerder met het tweeluik Zij. Vandaag ligt het diptiek onverwachts als een forse integrale in onze stripspeciaalzaak. Zij was een sterk debuut dat terecht beloond werd in Angoulême als ontdekking van het jaar.

Net zoals de Gibrats Het Uitstel en Elke Raaf Pikt is de oorlog hier een alibi om de breekbare personages te laten schitteren. Haat en geweld worden naar de achtergrond verdrongen door een wat surrealistisch liefdesverhaal. Het geheel is bij momenten wat onevenwichtig en te ambitieus, maar uiteindelijk valt de Bretoense wel op haar pootjes. Montgermont verrast ons vooral met een poëtische, heldere tekenstijl vol heldere kleurtjes die je lostrekken van de smerige oorlog. Dit hemelse pallet past wonderwel bij het fragiele verhaal.

In het tweede deel dat hier wat verwarrend zonder boe of ba aansluit op het vorige, verandert de toon van het verhaal. Het wordt allemaal tastbaarder, aardser en minder mysterieus. De tekenstijl is al wat meer geëvolueerd richting het fijne van Een Paar Dagen Samen. Je moet toen geen helderziende geweest zijn om te merken dat deze tekenares veel in haar mars had.

Hopelijk wordt Zij massaal opgepikt waardoor er misschien een kans bestaat dat haar recente en super onthaalde strip Bleu Pétrole, over de beruchte Bretoense milieuramp met de olietanker Amoco Cadiz, ook vertaald raakt. Maar laat ons eerst genieten van Zij.

Zij is het uitermate geslaagd debuut van de onderschatte tekenares Fanny Montgermont. Te ontdekken.
DIEDERIK VAN DE VELDE --- februari 2019