De Weg van het Leven
COMPLEET VERHAAL
De Weg van het Leven
KLIK
voor andere strips van
Marco Nizzoli
DE WEG VAN HET LEVEN
Marco Nizzoli + Giovanna Furio
Dark Dragon Books | 72 p. | € 19,95 (HC)
Het meisje met de strijkstokjes
Romantische magie gekoppeld aan een tragische realiteit, dat is de weg van het leven voor Olenka, een achtjarig meisje in het Sint-Petersburg van 1941, belegerd door de nazi's. Dat zo'n weg ook weg van het leven leidt, kan je wel raden. Maar ook een tragisch einde kan schoon zijn.

Schoon zijn de tekeningen van Marco Nizzoli zeker. Met enorm veel zwier en zin voor detail brengt hij zowel de bitterkoude realiteit van Leningrad tijdens de oorlog in beeld als de magische strijd die woedt tussen Winter en Beleg, twee oerkrachten die de stad leven en dood brengen. Vreemd genoeg is Winter een bondgenoot voor de geplaagde stedelingen, want hij houdt de opmars van de Duitsers tegen én via een weg over een bevroren meer kan de stad bevoorraad blijven: een letterlijke weg van het leven. Echter, Winter vraagt offers en de belegerden vallen als vliegen, verraden door de koude van Winters broeder Vorst, die onder één hoedje speelt met Beleg, een soort Pietje de Dood. Hij houdt bovendien Winters partner Vlam gevangen. Ook de kleine Olenka brengt haar offer: ze verliest haar hele familie, haar huis en haar geloof in de mensheid (wanneer haar muziekleraar haar viool en strijkstok wil verbranden om er zich — hoe banaal! — aan te warmen). Het meisje, dat zich bewust is van de magische wereld rond haar, brengt met haar dagelijkse vioolspel schoonheid en hoop voor de uitgeputte stad. Tot zij als het meisje met de zwavelstokjes in de vrieskou dit aardse tranendal verlaat.

Nizzoli's tekeningen zijn fris, helder en toegankelijk. Ze brengen Giovanna Furio's soms wat zweverige en breedsprakerige magisch-realistische verhaal in balans met het harde oorlogsverhaal. We zijn niet helemaal weg van De Weg van het Leven, maar waarderen de dappere poging van de auteurs om sprookjes te vermengen met oorlogsgruwel. Of dat echt werkt? Alleszins krijgen de onmenselijke oorlogsomstandigheden, alsof ze nog niet erg genoeg waren, een diepere gelaagdheid door de magische strijd die er zich parallel afspeelt. Heel treurig en hartverscheurend allemaal, maar uiteindelijk toch een mooi en warm verhaal over hoop en moed.
KOEN DRIESSENS --- mei 2019