De Reis van Marcel Grob
COMPLEET VERHAAL
De Reis van Marcel Grob
KLIK
voor andere strips van
Sébastien Goethals
DE REIS VAN MARCEL GROB
Sébastien Goethals + Philippe Collin
Daedalus | 192 p. | € 29,95 (HC)
Ik stond zelfs in dubio, maar ik nam geen enkel risico*
Marcel / Marzell Grob is een Elzasser die tijdens de Tweede Wereldoorlog ingelijfd werd door de SS en moet meevechten in het Duitse leger. Na zes decennia relatieve rust confronteert een jonge onderzoeksrechter hem met zijn daden. Heel geleidelijk krijgen we de achtergronden van Grobs oorlogsverleden te zien en confronteert hij de lezer met zijn jarenlange worsteling met een donkere periode die hij liefst zo rigoureus mogelijk uit zijn geheugen wou bannen.

Het verhaal is gebaseerd op de oorlogsherinneringen van de grootoom van scenarist Philippe Collin en geeft een beklijvend beeld van een periode waarin niks zomaar zwart of wit was. Hoewel Grob net als vele andere lotgenoten gedwongen werd om dienst te nemen, zien we dat hij als achttienjarige toch onder de indruk raakt van de Duitse oorlogsmachine en hij willens nillens ook niet kan ontsnappen aan de Befehl ist Befehl-cultuur van een goed geoliede Wehrmacht. In die voortdurende zelfreflectie zit de kracht van dit verhaal: Grob is zeker geen typische, overtuigde nazi en is an sich zelfs gekant tegen de gruweldaden van de troep waar hij deel van uitmaakt, maar hij wordt voortdurend geconfronteerd met zijn persoonlijk falen en zijn vele twijfels. Zijn eigen grote gelijk, netjes ondergestopt onder jaren van ontkenning, krijgt een serieuze uppercut door de beenharde roast van de aanklager. Dat die laatste op het einde een nogal melodramatische monoloog afsteekt, moeten we er dan maar bijnemen.

De tekeningen van Sébastien Goethals ogen op het eerste gezicht nogal sec, maar na een paar pagina's konden we ze wel pruimen, al duurde het wel even voor we het kopje van Grob konden herkennen tussen de andere soldaten. De cover van het album deed ons dan weer heel hard denken aan de promoaffiche voor de film Dunkirk.

De Reis van Marcel Grob is een strip die bij ons is blijven nazinderen, ook al zijn we ondertussen alweer enkele dagen verder. We stellen ons bij dergelijke boeken altijd de vraag hoe we zelf in een vergelijkbare situatie zouden handelen. De voor de hand liggende gulden middenweg is nu eenmaal een pad dat niet altijd zonder kleerscheuren kan bewandeld worden.

* © België (Het Goede Doel).
MARIO STABEL --- oktober 2019