De Orde van de Drakenridders 22
COMPLEET VERHAAL
De Orde van de Drakenridders 22
KLIK
voor andere strips van
Alexe


KLIK
voor andere strips van
Ange
DE ORDE VAN DE DRAKENRIDDERS 22
De Poort van het Noorden

Alexe + Ange
Silvester | 48 p. | € 17,95 (HC)
Zacht album
Van ons mag Silvester gerust elk kwartaal een album van De Orde van de Drakenridders uitbrengen. Variatie troef in setting, decor, personages en tekenkwaliteiten, want elk album biedt steeds iets anders. Bovendien valt er nog genoeg te vertalen, al begint Silvester de achterstand met de Franse reeks aardig bij te benen. Daar zitten ze nu aan deel 27.

Alexe (de tekenares van Lancelot) vervoegt de gelederen van tekenaars die al een album mochten uitwerken op scenario van het duo achter het pseudoniem Ange. Achter de om alle juiste redenen in het oog springende cover, eveneens een sterkte van deze reeks, schuilt een alweer opzwepend verteld verhaal over een noordelijk fort op de grens tussen het rijk en de koude gebieden en waar twee Drakenridders de macht delen. Met beperkte middelen nemen ze het op tegen steeds driester en groter wordende golven monsters die door de Veill getroffen zijn.

Het bovenstaande klinkt een beetje als Game of Thrones met de Nachtwacht die de gevaren achter de muur probeert in te dijken. De intrige wordt weliswaar herleid naar de onderlinge relaties van slechts een handvol personages waarbij het niet alleen klettert tussen de krijgers en krijgsters enerzijds en woeste monsters anderzijds. Een amoureuze nevenplot zorgt voor onderhuidse ongemakken en spanningen, maar ook voor een pertinentere vrouwelijke toets die er ondanks het bloedvergieten een zacht verhaal van maken. En zo is de inbreng van elke nieuwe tekenaar (M/V) toch een meebepalende factor die ook van dit deel weer een aanwinst heeft gemaakt. Als de plaag van de Veill ooit uitgeroeid raakt, is het ineens over en uit voor deze reeks. Ze mag nog even woeden.
DAVID STEENHUYSE --- februari 2019

Lees ook deze vorige besprekingen of raadpleeg ons archief: