Hercules 3
LAATSTE DEEL
Hercules 3
KLIK
voor andere strips van
Looky


KLIK
voor andere strips van
Olivier Thill

KLIK

voor andere strips van
Jean David Morvan
HERCULES 3
De Verdediging van Erimanthe

Looky / Olivier Thill + Jean David Morvan
Daedalus | 48 p. | € 17,95 (HC)
Visueel festijn
Deze sf-reeks is gebaseerd op de oud-Griekse mythe De Twaalf Werken van Herakles (Hercules in het Latijns). Jean David Morvan maakt van de held een huurling met een death wish door een trauma waarbij hij schuld treft voor het verlies van zijn vrouw en kinderen. Als boetedoening voert hij bevelen uit die gespiegeld zijn aan de oorspronkelijke werken. In deel 1 versloeg hij een monsterlijk wezen dat landbouwbedrijven aanviel, in deel 2 bekampte hij een supersoldaat en zijn zes klonen. Bij dat album uitten we al de onzekerheid dat de reeks het wellicht geen twaalf delen zou uitzingen met in elk album één van de werken. En inderdaad, met dit derde deel wordt het sf-spektakel afgesloten.

Het concept van de twaalf werken moest Morvan dus overboord gooien om naar een sluitend einde te streven. Wie de oorspronkelijke werken er even op naslaat, zal een aantal elementen herkennen in dit album. Elafina bijvoorbeeld kan zich in verschillende gedaanten vertonen, zo ook met horens (zie de stier van Kreta). Overal in de Melkweg worden generaals vermoord langs de IJzeren Muur, een muur die zich over miljoenen kilometers in de ruimte uitstrekt om de wisselende grens van de mensenwereld mee af te bakenen. Hercules komt op het spoor van de dader via zijn oude wapenbroeder Odysseus. Hij moet op jacht in bordelen, krijgt een sterke tegenstandster tegenover zich en wordt meermaals geconfronteerd met zijn beladen verleden.

Morvan kan het album wel bevredigend beëindigen als een compleet verhaal, maar als eindpunt voor de reeks volstaat het onvoldoende. Hier zat meer in. Door omstandigheden — onvoldoende verkoop is altijd de dooddoener — kreeg hij die kans jammer genoeg niet. Het legt gelukkig geen beslag op de kwaliteiten van Looky en kompaan Olivier Thill om er in de eerste plaats een visueel festijn van te maken. Elke plaat ziet er weergaloos uit. De ruimteschepen zijn fantastisch en groots, de kostumering is origineel, de decors zijn bijna overweldigend en de kracht van de details doet je meermaals langduriger turen naar al dat fraais. Een prostituee met een vagina op de plaats waar wij ogen hebben, is voor ons ook ongezien.
DAVID STEENHUYSE --- augustus 2019

Lees ook deze vorige besprekingen of raadpleeg ons archief: