Terug naar Aldebaran 1
Terug naar Aldebaran 1
KLIK
voor andere strips van
Leo
TERUG NAAR ALDEBARAN 1
Leo
Dargaud | 64 p. | € 7,95 (SC)
Kimanon
De cycli De Overlevenden (met Manon Servoz als hoofdpersonage) en Antares (de derde cyclus met Kim Keller) eindigden zo goed als gelijktijdig en met het vooruitzicht dat beide hoofdrolspeelsters elkaar onvermijdelijk zouden ontmoeten. Daartoe maakten Manon en haar kameraden eerder in de reeks op de planeet waar ze schipbreuk leden al een tijdsprong van een eeuw. Want in het universum van Leo (Luis Eduardo de Oliveira) is het niet ongewoon dat jongere personages eigenlijk veel ouder zijn. Sterker nog, sinds Kim en co. van de mysterieuze Mantrisse een blauw pilletje kregen, is hun levensverwachting zowat vertienvoudigd. De Mantrisses zijn solitaire wezens die zo oud worden dat ze interessante mensen langer laten leven om ze te kunnen bestuderen. Omdat Manon inmiddels, op haar onbenoemd gebleven planeet, ook zo'n Mantrissepil heeft geslikt, is de Kim-Manon-tandem voor lange tijd verzekerd.

Verenigd trekt 'Kimanon' weer op pad naar het onbekende, tegengewerkt door kortzichtige soortgenoten. Kim, die alleen maar rust wil, krijgt nogmaals een vervelende opdracht in de maag gesplitst als go-between tussen de aardlingen en de Tsalterianen. Deze voorlijke buitenaardsen hebben zich geopenbaard aan het mensdom en willen gezamenlijk een geheimzinnige kubus op Aldebaran onderzoeken die een poort lijkt naar een onbekende wereld. Manon wordt Kims lijfwacht. De manier waarop is een beetje ongeloofwaardig, maar de auteur wou de twee op een spectaculaire manier verenigen. Beide vrouwen kunnen het meteen prima met elkaar vinden, omdat ze zo op elkaar lijken. Dat is tegelijk ergens jammer, want een tweestrijd tussen twee pittige dames had veelbelovend kunnen zijn.

Opmerkelijk bij een auteur als Leo is dat een sf-avontuur bij hem niet zomaar een verhaal met buitenaardse wezens en vreemde fauna en flora is, maar tegelijk een studie van menselijke verhoudingen. De auteur besteedt veel aandacht aan de omgang van de personages met elkaar. In deze episode spelen communicatie en perceptie een grote rol: de Aldebaranen zijn verdeeld over de komst van de afstandelijke en eigenzinnige Tsalterianen en Kims rol daarin. Vooral de religieuze sekte die in de cyclus Antares de kolonisatie van die planeet wilde forceren, zit achter de animositeit tegen Kim. Vandaar dat Kim wel een lijfwacht kan gebruiken.

Zoals wel vaker in de cycli van deze blijvend boeiende reeks is het eerste album een introductie tot wat gaat komen. Anders dan de andere cycli is dat we de hoofdpersonages nu al heel goed kennen en we weten waartoe ze in staat zijn. Zoals gebruikelijk roept de eerste episode meteen heel wat vragen op die allicht pas in het laatste deel beantwoord worden. Niettemin blijven de lezers graag terugkomen als je Leo roept.
KOEN DRIESSENS --- augustus 2018