Steven Sterk: De Integrale 4
DEEL 4 VAN INTEGRALE REEKS
IN VIJF DELEN
Steven Sterk: De Integrale 4
KLIK
voor andere strips van
Pascal Garray

KLIK

voor andere strips van
Thierry Culliford
STEVEN STERK: DE INTEGRALE 4
8. Overval op het Witte Doek - 9. Het Eiland van de Tweedracht - 10. De Weg naar het Zuiden - 11. Het Geheim van Egelantine

Pascal Garray + Thierry Culliford / Pascal Garray
Le Lombard | 224 p. | € 29,95 (HC)
Brug naar de hedendaagse stripgeschiedenis
Zestien jaar na De Fetisj duikt het sterke kereltje Steven Sterk weer op in het striplandschap. Peyo, de geestelijke vader van de dreumes, heeft dan een woelige periode achter de rug. De populariteit van zijn Smurfen stijgt naar ongekende hoogten en levert begin jaren 1980 een Amerikaanse animatiereeks op. De perfectionist in Peyo volgt alles op de voet. Het succes van de reeks zorgt er ook voor dat er enkele animatiefilms verschijnen. Op basis van die films verschijnen opnieuw enkele albums van De Smurfen. Pierre Culliford, zoals Peyo echt heet, krijgt opnieuw de smaak te pakken en besluit begin jaren 1990 nieuwe verhalen voor zijn helden te verzinnen. Naast De Smurfen en Johan en Pirrewiet krijgt ook Steven Sterk een nieuwe kans. Peyo moet dan wel op zoek naar een nieuwe tekenaar om zijn creatie weer tot leven te wekken. Hij vindt die in de persoon van Pascal Garray die in zijn studio werkzaam is en waar hij meewerkt aan de nieuwe albums van De Smurfen. Samen bespreken ze het scenario van wat uiteindelijk zal uitmonden in Overval op het Witte Doek. Jammer genoeg is de samenwerking van korte duur wanneer Peyo op kerstavond van 1992 getroffen wordt door een hartaanval.

Toch betekende dat niet het einde van Steven Sterk, want Culliford had een contract getekend voor een aantal nieuwe albums van zijn stripfiguren. Dat moest nu verder gezet worden door zijn erfgenamen. Het is zijn zoon Thierry die het scenario, samen met Garray, zal afmaken. Het wordt al gauw duidelijk dat het duo elkaar perfect aanvoelt bij de verdere ontwikkeling van nieuwe Steven Sterk-verhalen zodat er naderhand nog zes albums volgen waarin het jongetje met de baret zijn John Massis-talenten kan bovenhalen.

Tot zover de samenvatting van de info die we te verwerken krijgen in het voorafgaande dossier door de Franse journalist Patrick Gaumer, die ook al verantwoordelijk is voor de dossiers bij de integrales van Blueberry, De Blauwbloezen en Tanguy en Laverdure. Zoals we Gaumer kennen, schrijft hij alles in een duidelijke taal die voor iedereen begrijpbaar is en zeer vlot wegleest.

Behalve het dossier worden de lezers verwend met maar liefst vier Steven Sterk-verhalen. Opener Overval op het Witte Doek zorgt voor een hernieuwde kennismaking met heel wat personages uit het verleden. Wanneer een Amerikaanse filmproducent besluit om het leven van Lady Adel Fine te verfilmen, staat hij op de stoep bij mevrouw Adolphine om haar de hoofdrol aan te bieden. Zo trekt Steven naar Amerika waar hij weer zijn eigen zelve kan zijn door mensen te helpen. Zijn uitzonderlijke krachten draaien geregeld alles in de soep. Toch zorgen die krachten er ook voor dat hij de situatie waarin hij en mevrouw Adolphine verzeilen kan omzetten en de notoire boeven het onderspit moeten delven. Overval op het Witte Doek brengt Steven Sterk terug naar zijn beginjaren hoewel je bij het einde van het verhaal toch het idee krijgt dat men iets te weinig ruimte had om die finale tot op het bot uit te werken.

In Het Eiland van de Tweedracht nemen Garray en Culliford de vele machtsgrepen in Zuid-Amerika op de korrel in een hilarisch verhaal waarbij uitvinder Vladlavodka ontvoerd wordt door een president (of was het op dat moment weer ex-president?) van een klein eilandje waar drie legerleiders elkaar bekampen om als "president voor het leven" door te kunnen gaan. Het resultaat is dat er om de haverklap een nieuwe president de scepter zwaait over het eiland. Steven gaat op zoek naar Vladlavodka en komt zo tegenover de drie strijdende partijen te staan. Met Het Eiland van de Tweedracht weten de auteurs een verhaal neer te poten waarmee ze echt in de voetsporen van Peyo treden. De grappen die ze verwerken in het verhaal zijn van uitmuntende kwaliteit en sommige stemmen ook wel tot nadenken.

De Weg naar het Zuiden is dan weer een meer doorsnee verhaaltje waarin Steven met taxibestuurder mijnheer Pijpers naar een race door Europa trekt. Pijpers' taxi wordt ingezet als assistentiewagen van zijn neefje Victor die aan de race deelneemt. We hoeven natuurlijk niet te vertellen dat er ook hier weer enkele boeven opduiken die aan de race deelnemen en Steven en zijn vrienden het leven zuur maken. Maar wie het laatst lacht, lacht het best.

Deze vierde integrale wordt afgesloten met Het Geheim van Eglantine. In dit verhaal wordt Steven geconfronteerd met een deerne die even sterk is als hijzelf. Eglantine heeft per ongeluk de inhoud van een proefbuisje in haar limonade gedaan en opgedronken waardoor ze even sterk is als Steven. Enkele dagen na hun eerste ontmoeting zien ze elkaar terug op het zomerkamp waar Steven met zijn vriendjes op vakantie gaat. Eglantine is echter een pestkopje die haar kracht gebruikt om vals te spelen, tot groot ongenoegen van onze brave Steven Sterk. Hij ziet hoe zijn vriendjes slachtoffer worden van de capriolen van Eglantine waardoor er heel wat problemen ontstaan op het kamp.

Het opmerkelijk aan deze vier verhalen is dat ze allemaal een andere invalshoek hebben. De vier werkjes staan inhoudelijk mijlenver van elkaar en worden verbonden door de krachten van Steven die er steeds voor zorgen dat aan het eind alles weer in de juiste plooi valt. De diverse scenario's zijn goed opgebouwd en zijn een plezier om te lezen. Garray tekent zijn Steven Sterk in dezelfde stijl als Peyo en maakt met het figuurtje een perfecte brug naar de hedendaagse stripgeschiedenis zonder afbreuk te doen aan zijn roots. De alerte lezer zal trouwens merken dat de verhalen van Steven zich situeren in de jaren 1960-1970, de periode waarin de eerste albums verschenen. Voor de liefhebbers wordt het nu afwachten tot de vijfde en laatste integrale van Steven Sterk van de persen rolt om zo hun verzameling compleet te maken. Daarin staat een voorheen niet in het Nederlands verschenen verhaal dat enkele jaren geleden pas in het Frans verscheen.
DAVID STEENHUYSE --- september 2017

Lees ook deze vorige besprekingen of raadpleeg ons archief: