De S.P.O.R.T.S. Bende 1
AFGEROND VERHAAL
De S.P.O.R.T.S. Bende 1
 
DE S.P.O.R.T.S. BENDE 1
Goud... Set... Match!

Filip Heyninck + Nico De Braeckeleer
Bakermat | 32 p. | € 6,95 (SC)
Kapoentjesruggengraat
De cover van dit eerste album van een nieuwe jeugdreeks deed ons spontaan denken aan Charel Cambrés Jump. Op de koop toe heeft de Vlaamse tekenaar Filip Heyninck ook nog gewerkt voor Studio 100 in samenwerking met Jean-Pol, meerbepaald voor strips en illustraties van Piet Piraat en Kabouter Plop. Eenzelfde dynamiek van de leermeester is goed te zien in De S.P.O.R.T.S. Bende over een groepje van zes kinderen die elk een specifieke sport bedrijven. De eerste letters van hun voornamen Simon, Pablo, Olivia, Robyn, Timur en Shani vormen samen de naam van hun bende. Daar is over nagedacht, wellicht ook over een gelijke verhouding tussen jongens, meisjes en een meisje en jongen met een ander kleurtje. En daar horen natuurlijk ook gezelschapsdieren bij, Pilou en Piccolo, waarvan er eentje een minder voor de hand liggende dierlijke sidekick is. Piccolo is namelijk een hangbuikvarkentje.

Het verhaal speelt zich af in Kortevoorde, op de sportclub, in de cafétaria en op andere plekken. Er heerst een plaag van gouddiefstallen door skaters waarbij ook medailles van Shani's papa worden ontvreemd. Nu vreest hij dat zijn gouden tennisracket ook zal gestolen worden. De jongeren besluiten in de stad te patrouilleren om de dieven op heterdaad te kunnen betrappen. De skaters handelen in opdracht van een volwassen opdrachtgever die uit pure hebzucht handelt.

Het verhaal is eenvoudig, om niet te zeggen simplistisch, maar zo is ook Jommeke ooit begonnen. Ergens zit eenzelfde kapoentjesruggengraat in deze reeks besloten, er is een rijke traditie aan dergelijke avonturenverhalen. Nochtans zien we de jongelingen in dit verhaal nog niet meteen gevaarlijke expedities naar exotische landen ondernemen, maar in hun besloten wereldje met alledaagse probleempjes, jeugdige enthousiasme, een wil om goed te doen en prille liefdes is er veel mogelijk. Het is er echt wel voor gemaakt.

Hopelijk pikken kinderen deze nieuwe reeks op en groeit het uit tot een blijvertje, al is dat in deze tijden beslist geen sinecure. Bakermat kan evenwel een brede distributie voorleggen en heeft ervaring met de boeken en strips van Geronimo Stilton.
DAVID STEENHUYSE --- mei 2018