Paul Panter
COMPLEET VERHAAL
Paul Panter
KLIK
voor andere strips van
Maurice Tillieux
DE AVONTUREN VAN PAUL PANTER
Het Dodenmeer

Maurice Tillieux
Dupuis | 96 p. | € 24,95 (HC)
Zestig jaar oude scharnierheld
Laten we met de deur in huis vallen: Maurice Tillieux is een van de grootste stripmakers van de Franco-Belgische school. Op een aantal beroemde reeksen (Baard en Kale, Natasja, De Sliert) heeft hij een belangrijke stempel gedrukt en minstens evenveel auteurs (Roger Leloup, Vittorio Leonardo, François Walthéry) zette hij op weg tijdens hun eerste stapjes in de stripwereld. En was het niet voor dat verschrikkelijke auto-ongeluk op 2 februari 1978, waarin hij op zevenenvijftigjarige leeftijd en bij zijn terugkeer van het stripfestival van Angoulême het leven liet, dan zou zijn bekendheid en invloed zo mogelijk nog groter zijn geweest. Tillieux had zelf twee langlopende reeksen. De eerste draaide rond detective Felix, die hij zevenenzestig (vaak kortere) avonturen liet beleven in Heroïc-albums in het begin van de jaren 1950. Zijn tweede grote held was Guus Slim, ook weer een detective en eigenlijk een doordruk van die oudere Felix. Tillieux zou trouwens een aantal plotlijnen van Felix recycleren en hergebruiken voor de avonturen van Slim, die in Robbedoes liepen van 1956 tot aan zijn dood in 1978.

De missing link tussen Felix en Guus Slim en ook min of meer het toegangsticket van Tillieux tot de redactie van Robbedoes (al had hij voor Robbedoes in het begin van zijn carrière wel al wat illustratiewerk gedaan), heet Paul Panter, een persfotograaf. Tillieux recycleert zijn naam (in het Frans Marc Jaguar) uit een oud Felix-verhaal wanneer men bij Dupuis het blad Sprint opstart en naast een aantal gevestigde waarden uit Robbedoes op zoek is naar nieuwe helden. Sprint mikt op een iets ouder lezerspubliek en een misdaadverhaal met humoristische inslag — het handelsmerk van Tillieux — is meer dan welkom.

Het verhaal dat hij voor Sprint schrijft, begint bruusk en de lezer wordt meteen in de actie gegooid. Paul Panter stelt vast dat zijn foto's van het Dodenmeer voor de tweede keer op rij mislukt zijn en is vastbesloten te achterhalen wat de oorzaak is. Met zijn kroegmakker, een werkloze detective wiens naam de lezer in dit avontuur niet leert kennen (in het tweede avontuur blijkt hij Pieter Blom te heten), trekt hij op onderzoek uit. Een louche zakenman en zijn trawanten, die nauwe contacten onderhouden met een corrupte politicus, stellen alles in het werk om het speurwerk te saboteren.

Flinterdun lijkt het ideetje, maar Tillieux geeft het verhaal zoals steeds heel veel vaart, stopt het vol spitse dialogen en aarzelt niet om sidekick Blom in allerlei komische en slapstickachtige situaties uit te spelen. Piet Pienter en Bert Bibber, maar dan in Marcinelle-stijl, quoi. Alle ingrediënten die later een aantal albums van Guus Slim tot klassieker zullen maken, zijn aanwezig in het eerste avontuur van deze scharnierheld. Door omstandigheden — Sprint houdt er na een jaar vruchteloos zoeken naar het ideale format en bij gebrek aan succes mee op — blijft het bij dat eerste verhaal. Min of meer, toch. Tillieux start nog wel een tweede avontuur, De Duivelswagens, maar stopt na acht platen wanneer Sprint wordt opgedoekt en hij van uitgever Charles Dupuis de kans krijgt met zijn nieuwe held Guus Slim in Robbedoes te staan. Overigens: zestig jaar na datum hebben Jean-Luc Delvaux en Étienne Borgers, onder supervisie van Tilleux' oude compagnon de route François Walthéry, dat tweede avontuur alsnog afgewerkt. Half december ligt het album, waarvoor deze integrale de ideale locomotief hoopt te zijn, in de rekken.

In deze integrale zijn naast een herneming van Het Dodenmeer (jammer genoeg de herziene versie die in 1978 in de collectie Jeugdzonden verscheen), een dossier door José-Louis Boquet en de scans van die eerste acht platen van het tweede avontuur opgenomen. Het dossier van Boquet is een warrig, maar passioneel vertelde inleiding die rijkelijk geïllustreerd is. Alweer stoort ons echter de gemakzucht bij Dupuis. De Franse lezers van deze integrale klaagden al steen en been omwille van de gescande originelen van het tweede avontuur. Omdat men de originelen immers destijds ook gebruikte voor de Nederlandstalige druk, werden de Nederlandse dialogen achteraf over de Franse gekleefd. De Fransen begrepen dus niets van wat er werd gezegd en hoewel de situatie op vanzelfsprekend begrip kon rekenen, vond men het — uiteraard — jammer dat men geen moeite had gedaan om een Franse vertaling van die dialogen toe te voegen in het album. Met een gelijkaardig gevoel blijven wij als Nederlandstalige lezer zitten. Van enkele scans uit Sprint of andere bronnen werden wel Nederlandse versies gezocht en gevonden, maar dat is lang niet consequent gebeurd.

Storender is dat men er in de tekst voor kiest om steevast de Franse titel Les Camions du Diable (De Duivelswagens) te vermelden alsof het nooit in het Nederlands is verschenen. Nochtans is het tegengestelde waar. Klap op de vuurpijl is de surreële afsluiter van het dossier waarin wordt gesteld dat met de heruitgave in 1978 van Het Dodenmeer in hardcover Tillieux eindelijk de erkenning kreeg die hij verdiende. Maar... in het Nederlands is Het Dodenmeer natuurlijk nooit eerder in hardcover verschenen. Iets te letterlijk vertaald, dus. Een beetje meer duiding voor de Nederlandstalige lezer ware hier welkom geweest.

Het is en blijft prachtig dat Ballon Media, samen met vele andere uitgeverijen, de stripgeschiedenis voor ons ontsluit en met Paul Panter is aan het lijstje een licht gedateerde, maar niettemin mooie klassieker toegevoegd. Het dossier laat ons, meer dan typisch bij Arboris of Sherpa het geval is, als liefhebber (én pietje-precies) wat op onze honger zitten. Nobody is perfect, maar een kleine extra inspanning zou heel veel kunnen verhelpen. Komaan dus, Alexis: breid je bestaande netwerkje van gepassioneerde liefhebbers of verzamelaars verder ui. Ze zijn vast bereid je de nodige extra scans te bezorgen of ze kunnen je wijzen op beschikbare info. Gratis en voor niets, al zou het je sieren om hen achteraf een door jou gehandtekend dankexemplaartje te bezorgen!
PETER D'HERDT --- augustus 2018