Oorlog in WARegem
COMPLEET VERHAAL
Oorlog in WARegem
KLIK
voor andere strips van
Ivan Petrus Adriaenssens
OORLOG IN WAREGEM
Ivan Petrus Adriaenssens
Lannoo | 120 p. | € 19,99 (HC)
Straffe feiten
In Oorlog in WARegem, Ivan Petrus Adriaenssens' vierde Eerste Wereldoorlog-strip, brengt de stripmaker de laatste weken van de Groote Oorlog in Waregem en omstreken in beeld. In die West-Vlaamse stad ligt het er tijdens de oorlog relatief rustig bij, maar bij het terugtrekken van de Duitsers aan het einde van het conflict wordt er nog enkele keren stevig uitgehaald met schade en doden als gevolg. Een jammerlijk ongeluk met een door een jongen gevonden, ontplofte obus is een groot verlies voor Waregem dat daardoor zestien van hun kinderen verliest. Andere historische anekdotes vertelt Adriaenssens aan de hand van twee studenten in het heden die zich verdiepen in de plaatselijke oorlogsgeschiedenis. Met eenzelfde fascinatie en interesse als hun tekenaar diepen ze historische brieven en andere stukken op om het fragmentarische verhaal te reconstrueren van een tiental betrokkenen tijdens de oorlog. In een droom raken de twee studenten eventjes zelf betrokken in een gevaarlijke situatie.

Deze manier van vertellen, met een verweving van historische feiten en hedendaagse fictie, werkt nog steeds, al is de kortere vertelling per onderwerp lastiger om langer met personages mee te leven dan bijvoorbeeld met Elsie en Mairie het geval was in een vorig album van Adriaenssens. Toch blijft vooral het obusongeluk bij. Op zichzelf staande feiten zijn vaak al straf genoeg voor het dramatisch effect.

Met hun steevast opengesperde, starende ogen lijken de personages je nauwer in het verhaal te trekken, maar dit gaan we niet verbloemen. Dit is meer een gevolg van Adriaenssens' gebrekkige manier om personages te tekenen met een zichtbare twijfel tussen karikaturale personages en meer realistisch uitgevoerde figuren. Zijn prachtige inkleuring maakt weliswaar ontzettend veel goed. Het helpt de geloofwaardigheid te vergroten en een morsige, bruingrijze sfeer van weleer weer te geven.

In het nawoord, dat op een dossier met historische achtergrondinformatie volgt, geeft Adriaenssens aan dat dit zijn laatste oorlogsstrip is. Honderd jaar na het einde van de oorlog is dat een passend moment. Of hij het werkelijk los zal laten, moeten we nog afwachten. Er valt namelijk nog héél veel te vertellen over de Groote Oorlog, en daar zijn geen herdenkingen voor nodig.

Nog dit, omdat Waregem de stad van het paard is, tekende Adriaenssens op elke pagina een paard. Soms overduidelijk als een werkelijk paard, andere keren subtieler als decoratie of ver op de achtergrond. In nog andere gevallen vonden we er geen, maar die zoektocht hebben we halverwege gestaakt omdat het spelletje een vlottere lezing en meer waardering in de weg stond.
DAVID STEENHUYSE --- september 2018