Malpertuis
ONE-SHOT
Malpertuis
KLIK
voor andere strips van
Ibrahim R. Ineke
MALPERTUIS
Ibrahim R. Ineke naar de roman van Jean Ray
Sherpa | 112 p. | € 24,95 (HC)
Amenra
Jean Ray was de nom de plume van Raymond Jean Marie De Kremer. Het bekendste werk van de Gentse veelschrijver (meer dan zesduizend teksten!) is Malpertuis. Het is onder andere door Hubert Lampo vertaald in 1970 en in 1972 verfilmd met Orson Welles in de hoofdrol als Cassavius, de heksenmeester die er in slaagde de Griekse goden aan zijn wil te onderwerpen.

De roman zélf is al vrij hermetisch, niet in het minst door zijn opbouw. De roman verzamelt fragmenten van dagboeken, brieven en geschriften die verhalen over de verschrikkelijke gebeurtenissen die zich in huize Malpertuis afspeelden. We hebben het boek opgevraagd in de lokale bib, helemaal doorgelezen, en we waren er wild van. Wat een sfeer, wat een doem die opsteeg uit de pagina's! De roman is een meesterwerk van suggestie en onthult zo min mogelijk terwijl het ze hard mogelijk de spanning opdrijft.

Maar er is helaas een maar... Inekes vertolking, want zo noemt hij het, geen stripbewerking maar een vertolking, is nog obscuurder. Zijn grafische aanpak is overweldigend. Met gemengde technieken blaast hij ons recht uit de sokken, maar ondanks het feit dat we de roman gelezen hebben, kunnen we niet volgen wat er gebeurt. Snel wordt het dan 'mooie prentjes kijken'. Wat niet zo goed is voor een strip. Maar is het wel een strip? We durven er geen oordeel over vellen, laat staan iemand die nog nooit van de roman gehoord heeft deze aan te raden.

Feit is dat we deze nog vaak gaan doorbladeren, terwijl we vertwijfeld in de haren krabben en fronsen... Het is een beetje als een plaat van Amenra* beluisteren: geen idee waar ze over staan te schreeuwen, maar het houdt ons niet tegen om ze te draaien.

We blijven deze Ineke in de gaten houden, maar ons dunkt dat zijn aparte aanpak van het medium strip het medium snel zodanig zal vervormen en naar zijn eigen inzichten bewerkt dat de meeste striplezers hier niets mee aan kunnen.

* Band uit Kortrijk die in haar genre wereldtop is.
WIM DE TROYER --- mei 2018