Jylland 1
Jylland 1
KLIK
voor andere strips van
Przemyslaw Klosin


KLIK
voor andere strips van
Bruno De Roover
JYLLAND 1
Magnulv de Goede

Przemyslaw Klosin + Bruno De Roover
Uitgeverij L | 48 p. | € 8,95 (SC) • € 18,95 (HC)
Duimen
De laatste keer toen een Belgische scenarist een Vikingstrip voor een Poolse tekenaar schreef, leverde dat Thorgal op. Anno 2018 keken we uit naar het eerste deel van Jylland door Przemyslaw Klosin (Vluchtelingen) en Bruno De Roover (Café Cowala, J.Rom - Force of Gold en scenarist van de te verschijnen K3-strip door Dirk Stallaert). En we zagen dat het goed was.

Wanneer Vikinghoofdman Sten met zijn bemanning thuiskomt na een maandenlange plundertocht bij andere Vikingclans is er heel wat veranderd op het thuisfront. Zijn vader Magnulv, de koning, ligt op sterven en bekeerde zich samen met de andere koningen van Jylland tot het christendom. Er heerst voortaan vrede en daar betaalt Sten meteen een prijs voor door zijn buit te moeten afgeven. Stens broer Rodor zet het gekozen beleid van Magnulv voort. Sten laat niet zomaar betijen en broedt op een plannetje om de klok terug te draaien in zijn eigen op rijkdom, lust en macht beluste voordeel. Hij speelt het zodanig slim om de situatie naar zijn hand te zetten dat hij slaagt in zijn opzet, maar de steken die hij laat vallen, zullen hun gevolgen hebben.

Pet af voor de aanpak en het vernuft van Bruno De Roover, die we de jongste jaren deemoedig zijn talent zagen vergooien aan een fundamenteel slecht verteld onding als J.Rom. Hij kiest niet voor een sympathieke held in wie je je makkelijk kan inleven. Nochtans ontbreekt het Sten niet aan onverschrokkenheid, intellect, strategisch inzicht en lef, alleen zet hij dat in voor het uitwerken van een verraderlijk spelletje waarin hij zelfs zijn eigen familie buitenspel plaatst. Hoe ver hij daarmee raakt, zullen volgende delen moeten uitmaken. Hopelijk gunnen de uitgever en het publiek hem die kans die hij nu al opperbest benut. Het lijkt ook wel te klikken met de Poolse tekenaar Klosin. Diens realisme bezit een internationale klasse en hij gáát er duidelijk voor.

Als het een beetje meezit en er voldoende ambitie en doorzetting bij het aanbieden van buitenlandse rechten aan de dag wordt gelegd, zou Jylland weleens in andere landen kunnen scoren dan enkel het Nederlandstalig gebied. Hier duimen wij voor.
DAVID STEENHUYSE --- september 2018