Chlorophyl integraal 3
LAATSTE DEEL
Chlorophyl integraal 3
KLIK
voor andere strips van
Raymond Macherot
CHLOROPHYL integraal 3
5. De Wraak van Anthraciet - Chlorophyl Waagt een Gokje - De Drie Nozems - 7. Chloro Leidt de Aanval - De Leugentoeter

Raymond Macherot
Scratch Books | 208 p. | € 27,50 (HC)
Machtige Macherot
De cover van deze integrale, de laatste met Raymond Macherots Chlorophyl-verhalen, geeft al prijs dat de bedenker van deze miskende dierenstripreeks uit een ander grafisch vaatje tapt: stilering, geometrie, minimalisme zelfs. Eens te meer zwichtte Macherot voor verzuchtingen van zijn uitgever die de strips meer wou laten aansluiten bij de stijl van een project dat toen bij de tekenfilmafdeling van Le Lombard, Belvision, liep om van Chlorophyl tegen de Zwarte Ratten een tekenfilm te maken. Het is bijna een constante in Macherots dierenstripverhalen dat hij zich diende te plooien naar wat uitgevers en redacties wilden omwille van wat lezers van de weekbladen Kuifje en Robbedoes niet wilden, dat was toch waar men bij de uitgeverij op bedacht was, vaak ten onrechte of uit een misplaatste voorzichtigheid.

Ook in deze periode, begin jaren 1960, kreeg Macherot commentaren te slikken. Van militairen bijvoorbeeld door Macherots voorstelling van Notenschelps stompzinnige operetteleger van bloedhonden, die bovendien doen denken aan nazi's. Toch kwam er geen respons op Macherots satirische kijk op de strijd tussen voornoemde bloedhonden en voormalige hovelingen die onder nieuw bewind en uit opportunisme tot collaboratie overgaan. Ja, het is wat als opperschurk Anthraciet een staatsgreep pleegt op het eiland Notenschelp in het tweeluik De Wraak van Anthraciet en Chlorophyl Waagt een Gokje. Op de koop toe dreigt er een atoombom, oftewel zytroonbituurbom, te vallen. Uiteraard delft Anthraciet opnieuw het onderspit en wordt de klok teruggedraaid op Notenschelp. Koning Mitro mag weer aan de macht dankzij de helpende hand van Chloro, Minimum en overlopers die het nooit zullen leren.

De Drie Nozems speelt zich opnieuw af in het Waalse platteland, in het Stille Dal. Rust is de plaatselijke diertjes niet gegund door de komst van drie ruziemakers, relschoppers, schavuiten, pestkoppen, kortom nozems. Meteen bij de verschijning van de terug naar huis gekomen Chloro en Minimum krijgen de drie snoodaards lik op stuk. Zij roepen de hulp in van een fret om voorgoed komaf te maken met hun nieuwbakken vijanden. In Chloro Leidt de Aanval wisselt het decor opnieuw met dat van Notenschelp. Babbelkous gaat deze keer met Chloro en Minimum mee. Anthraciet zit er na zijn staatsgreep een gevangenisstraf uit, maar hij broedt op ontsnappingsplannen. De dictator van weleer is nu nog meer een meelijwekkend slapstickfiguur.

Gelukkig koos Macherot vanaf Chlorophyl Waagt een Gokje weer voor meer detail. De eerste pagina's spelen zich 's nachts af. Het is een mooie aanleiding om met contrast, grote schaduwpartijen en subtiele arcering te spelen. De Drie Nozems is weer wat losser met een dikkere lijnvoering. In Chloro Leidt de Aanval is het een mix van minimalisme met een wat iele lijn en het steviger contrastwerk.. Aanvullend staat het kortverhaal De Leugentoeter dat drie jaar na het laatste vervolgverhaal verscheen. Hierin herkennen we al de knussere tekenstijl die Macherot voor Snoesje zou hanteren.

Tussen Chlorophyl en Snoesje maakte hij nog Poezekat, die geen lang leven beschoren was, maar toen was hij al weg bij het weekblad Kuifje. Chlorophyl werd na zijn vertrek overgenomen door een sliert tekenaars en scenaristen die de reeks volhielden tot 1988. Al die verhalen zullen we vooralsnog niet in integrales kunnen (her)ontdeken, hoewel lang niet alles is vertaald, laat staan in album is verschenen. Het is begrijpelijk dat Le Lombard, de oorspronkelijke uitgever van deze integrales, meer brood zag in uitsluitend Macherots nalatenschap (terecht trouwens, want in het Frans kenden deze integrales een zeer overtuigende verkoop), maar tussen wat daarna kwam, zat verdomd goed spul met veel variatie, vooral de bverhalen van Pierre Guilmard en Hubuc. Aan die opvolgers zijn weliswaar vier pagina's in het dossier gewijd die meer een complete opsomming zijn van alle her en der gepubliceerde verhalen. Daar blijft het dus helaas bij.

Het achtergronddossier is, anders dan bij veel andere integrales die bij Le Lombard verschenen, uitmuntend sterk qua inhoud en vormgeving. De nieuwe lettering van Scratch Books valt ons ook ontzettend goed mee. Op pagina 119 is Scratch Books helaas met open ogen getuind in een oerdomme vertaalfout die al in de oorspronkelijke vertalingen stond. Eend met "oranjes"... Canard à l'orange... De vroegere vertaler van dienst wist "orange" niet beter te vertalen dan "oranje" (effectief een van de vertaalmogelijkheden voor "orange") terwijl er echt wel "sinaasappel" bedoeld wordt.

Achterin het album staan ter vervollediging andere publicaties van Macherot uit Kuifje: geïllustreerde artikeltjes voor verschillende natuurrubrieken en cartoons met het figuurtje Miesje die naar het voorbeeld van Guust Flater in Robbedoes de werkvloer van het weekblad Kuifje animeerde.

Deze integrales zijn knap uitgevoerd, de verhalen spreken nog steeds aan — tenminste bij een nostalgisch publiek, we maken ons geen illusies over het aanspreken van nieuwe generaties — en de tekenstijl is gezellig. Wij zien dit als een eerbetoon aan Macherot, een van onze favoriete stripmakers die nooit echt de commerciële erkenning heeft gekregen die hij had kunnen verdienen. De ware liefhebbers weten wel beter: Macherot is machtig!
DAVID STEENHUYSE --- augustus 2018

Lees ook deze vorige besprekingen of raadpleeg ons archief: